V břiše velryby | Psychoanalýza

Psychoanalýza Znáte ten stav, když jste jako někdo jiný?

1Dec/1129

V břiše velryby

Čtení příběhů.

Vědeckotechnická revoluce, odklon od Boha, vznik moderní, ateistické společnosti. Není příliš těžké říkat tomu pokrok a tvářit se, že dnes jsme zcela automaticky chytřejší, než lidé před pár staletími. Jistě, nelze popřít, že jsme se toho spoustu naučili. Ale taky jsme leccos zapomněli.

Veškeré sdělitelné poznání dnes musí mít podobu jasného a jednoduchého manuálu, nejlépe s jednoznačnými obrázky, které nenechají nikoho na pochybách, který z milionu šroubků strčit do které z tisíce děr. V opačném případě hrozí reálné riziko, že zůstaneme jen tupě zírat a tu židli nikdy nesmontujeme.

V dávných dobách, kdy lidé nebyli tolik otupělí všemi těmi barvičkami a obrázky, které se na nás dnes valí z televizních obrazovek, nebylo potřeba vysvětlovat věci po lopatě. Naopak lidé věděli, že když k předání sdělení použijí jazyk, který není tak jednoznačný, mohou ve výsledku sdělit mnohem více mnohem efektivněji. Běžně používaným jazykem, sloužícím k předávání lidského poznání, je už hezkých pár tisíc let symbolismus.

 

The Test

Hned se vrhneme na jeden konkrétní praktický příklad. Bude zajímavější ukázat si, jak symbolismus pracuje v praxi, než zabřednout do těžko stravitelné teorie, z níž nezasvěcenému stejně nebude jasné, o co jde.

Ať je to dostatečně srozumitelného, vezmeme si něco lehčího, moderního, co lze relativně snadno rozkódovat. Jako ideální materiál poslouží videoklip ke skladbě The Test od Chemical Brothers (volume doprava pokud možno):

Nuže. O čem ten klip je? O holce, která plave někde na dně moře, sní jí velryba, ona přesto za chvíli vyleze ze studny, pak se prochází po pláži, kde na ní svítí slunce a řvou tam rackové, pak se honí s nějakou jinou holkou v červený pláštěnce, potom na ní skoro spadne stodola, v zápětí se nějak záhadně dostane kamsi na diskotéku a nakonec skončí opět v moři? No jasně, že ne. Všechno jsou to jen symboly, které mají cosi zobrazovat, mají určitý význam a všechny dohromady vyprávějí příběh. Příběh o jednom velkém dobrodružství (ať tu máme nějakou pořádnou frázi).

Videoklip se jmenuje The Test. Nemusíme být psychoanalytici, abychom dokázali bez jakýchkoli dalších informací odvodit, že ústředním motive bude pravděpodobně jakási zkouška, test. Z tohoto faktu bude tedy vhodné při našem výkladu vycházet:

 • Dívka – hlavní hrdin(k)a dobrodružství. Zde vesměs není, co rozebírat (snad jen to, že hlavním hrdinou je žena je trochu podezřelé, ale zase se na to lépe kouká...).
 • Dno moře – tady nám vše začíná i končí. Dívka se na začátku vznáší v šedé bezbarvé vodě, kde kolem není nic, žádné tvary, žádné barvy, nic se neděje. Po skončení dobrodružství se sem dívka opět vrací. Dno moře zde symbolizuje běžnou realitu. Je to značně melancholický symbol našeho světa. Je to bezpečná šeď komfortní reality, kde se nic neděje, kde neprobíhají žádné zkoušky. Ale je to také realita, ve které dívka nestojí pevně nohama na zemi. Je to realita, s níž hlavní hrdinka není nijak spojená, kde nemůže svými činy nic ovlivňovat (nejsou zde žádné objekty, se kterými by bylo možno pracovat nebo se jich dotknout). Dívka je pouze unášena proudem, aniž může cokoliv dělat. Dokud nepřiplave velryba a věci se nezačnou hýbat.
 • Velryba –  jednoznačně nejsilnější symbol z celého klipu (už vzhledem ke svojí velikosti). Plejtvák je zde symbolem celého dobrodružství, symbolem vstupu do samotného příběhu. Velryba je také symbolem oné zkoušky, testu, ba přímo se dá říct, že ztělesňuje onen test, že velryba je testem. V mytologiích starých národů začíná množství mýtů právě tím, že hrdinu sežere velryba, v jejímž břiše se pak celé vyprávění odehrává (hrdina se snaží dostat ven z jejího břicha). Nezřídka je velryba na konci příběhu hlavním hrdinou zabita, což obvykle značí úspěšné splnění zkoušky. Protože by Greenpeace uveřejnění klipu, v němž zemře kterýkoliv z ohrožených druhů kytovců, zřejmě nedovolilo, nic takového zde nevidíme. V našem videoklipu je každopádně důležité si povšimnout, že dívka se nechává pohltit velrybou zcela dobrovolně, plave jí vstříc. Přijímá to, co přichází a poddává se tomu. Nesnaží se bránit.
 • Medusy – první objekty (pokud nepočítáme velrybu), které se objeví v šedém beztvarém světě, v němž předtím neexistovalo nic. Něco se jednoznačně děje, realita se začíná hýbat a dívka má na čem spočinout zrakem. Zatím však ještě nevíme, co se z toho vyklube.
 • Vynoření se ze studny – aneb cesta na svět. Studna je prastarý symbol ženského lůna. Když dívka vyleze ze studny, tak se v jistém smyslu znovu narodí. Ve chvíli, kdy dopadne nohama na zem, celý svět se zachvěje. Dívka nyní stojí nohama na zemi a začíná kráčet po světě. Získává možnost pohybu. Získává spojení se světem. Nyní už také lépe chápeme, kde se vlastně dívka nacházela předtím (v děloze). Samozřejmě tahle rovina je slepou uličkou, jelikož je jasné, že videoklip nevypráví primárně o narození jako spíš o znovuzrození. Příběh je tedy o něčem trochu jiném, než o porodu, životě a následné smrti. Nebude to tedy prostý „test života“. Bude potřeba pátrat dále.
 • Východ Slunce, změny počasí a denní doby – prostředí kolem dívky velmi věrně odráží dívčiny pocity a to, v jaké je náladě. Když vylézá ze studny, je ještě tma, velmi rychle se však rozednívá a vychází Slunce. Slunce je jednoznačně pozitivní symbol, který však může značit nejen radost, ale i osvícení. Boží světlo pak na okamžik zasvítí i na parketu disco klubu, kde je zřejmější, že se nejedná čistě o Slunce. Nad stodolou, která je vůbec klíčovým prvkem v příběhu, se pak těsně před jejím pádem stahují temná mračna, která symbolizují přicházející hrozbu.
 • Kouř z dlaně – dívka je ve světě, který může ovlivňovat, kterého se může dotýkat, se kterým může pracovat. Dotek její dlaně zanechává ve světě stopu (to je ten kouř). Celá scéna může být tím pádem zdůrazněním hrdinčina uvědomění, jejího spojení se světem a realitou.
 • Dívka-kyklop – tajemný a ne zrovna lehce rozklíčovatelný symbol. Malá holka v červené bundě od začátku utíká před naší dívkou, která ji celou dobu následuje, až nakonec přichází ke stodole, kde se odehraje stěžejní fáze celého testu. Dívka-kyklop je tedy svého druhu průvodcem, ale takovým, který zrovna dvakrát nepomáhá, který však posouvá děj kupředu. Ukáže se jako zdroj nebezpečí (vždyť právě kvůli ní na naši hrdinku málem spadne stodola) a je tedy součástí zkoušky a je tím, s čím se musí hrdinka vyrovnat. Dívka-kyklop slouží jako určitá osa příběhu. Jedno oko pak poukazuje na očividně nelidskou podstatu (dívka-kyklop není žádnou dívkou a oko rozhodně není obyčejným okem). Naše hrdinka právě před pohledem onoho oka ve strachu couvne směrem ke stodole, která ji vzápětí hrozí rozmáčknout. Oko má tedy velkou moc a je to právě oko, které hlavní hrdinku „vyzkouší“. Jeho pohled se ptá, zda je dívka hodna v testu obstát. Kyklopovo oko do ní vidí a dívka to moc dobře ví. Dívka-kyklop tak může být předobrazem samotné hlavní hrdinky, symbolem pohledu do vlastního nitra. Tak nebo tak, naše hrdinka poněkud zpanikaří...
 • Stodola – celou dobu čekáme na skutečně jednoznačný symbol zkoušky. Konečně jsme se dočkali. Pád stodoly je bezpochyby oním testem, respektive jeho vyvrcholením. Stodola padá a hrozí dívku rozdrtit. Ta to však ustojí, protože je v okamžiku pádu přesně tam, kde má být (ve středu toho všeho). Byť jediný krok kterýmkoliv směrem, jediné zaváhání, by znamenalo, že stodola dívku rozmáčkne, ale přestože se dívka zalekne kyklopa, její strach není takový, aby jí přivodil zkázu. Po celou dobu scény se stodolou Chemical Brothers zpívají jedinou větu, jedinou otázku: „Did i pass the acid test?“ I díky tomu nyní začínáme chápat, o co tu doopravdy jde. A ve chvíli, kdy stěna stodoly dopadne na zem, víme, že dívka ve zkoušce obstála. Pochopíme, že zkouška se týkala toho, zda bude schopná ustát tak silné spojení se světem, zda jí realita (symbolizovaná silou stodoly) nesemele. A zda jí také nespálí pohled kyklopova oka.
 • Diskotéka – klub s tancujícími lidmi už není symbolem, naše sexy roztomilá hlavní hrdinka se v něm skutečně fyzicky nachází. V téhle fázi nám klip zcela otevřeně prozrazuje, co se vlastně stalo a nám se zásadně zužuje možnost výkladu celého příběhu. Ty z vás, kterým to ještě není jasné, nebudu dále napínat. Holka si dala LSD. Videoklip není ničím jiným, než symbolickým popisem toho, co se děje na tripu. No, dalo se to čekat. Koneckonců Chemical Brothers si svoje jméno nedali jen tak pro nic za nic. Leč neutíkejme od výkladu, zbývá nám tu k rozřešení ještě jeden poslední symbol.
 • „Mléko“ – bílá tekutina, kterou dívka vcucne těsně předtím, než se vrátí zpátky na dno moře (do běžné reality), nejvíc připomíná mléko. Dá se předpokládat, že to nebude jen tak ledajaké mléko. Mohlo by se jednat o mateřské mléko, tím pádem o něco, co je životně důležité a co je doslova potravou života. Navíc ze scény je patrné, že teprve tohle je závěr dívčina dobrodružství. Pro tenhle okamžik se dělo vše ostatní. Dívka totiž konečně cosi získává. A vskutku. Získává to, co každý hrdina na konci všech dobrodružství. Poznání. Osvícení. Zkušenost.

 

Hra významů

Klip od Chemiků má přes svoji působivost jeden zásadní nedostatek a tím je vysvětlující pasáž s tanečním parketem (kromě toho by šlo vyložit i samotný text písně, který je též podstatně jasnější, než videoklip). V téhle chvíli totiž klip přestává mluvit jazykem symbolismu a natvrdo nám sděluje, že je to celé o drogové zkušenosti. Ono je to pochopitelné. Přeci jenom jde o klip populární hudební skupiny, který odvysílá MTV, tak se zřejmě snaží být přístupný širšímu okruhu konzumentů. Chemici bohužel neodolali a provedli výklad příběhu sami. Ale je to škoda...

Proč? Není naopak dobře, že v tom máme pořádek? Jak se to vezme. Pokud by část z klubu v klipu chyběla, bylo by sice těžší přijít na to „o čem to ksakru vlastně je“, ale zároveň by si příběh uchoval více rozměrů, sdělení by bylo hutnější, a lidská psychika (specielně její nevědomá část) by z toho nakonec možná dokázala vytřískat víc. Symbol totiž nikdy nelze chápat absolutně. Zpravidla je mnohovýznamový a vede od něho velké množství nitek. Symbol, který je konkrétní, není symbolem. Symbol musí být zaměnitelný (což neznamená, že ho lze vykládat samovolně). Extrémním případem je Bůh, který není nic jiného, než ultimátní symbol, a obvykle je v příběhu tím, co je zrovna potřeba. Něco jako žolík v kanastě; karta, která může být všemi ostatními kartami.

Jazyk symbolismu je jazykem nevědomí a přestože v případě mýtů a snů (které se pohybují výhradně v symbolické sféře) často nejsme schopni vědomě rozkódovat smysl symbolů tak, jak jsem se o to pokusil v případě Chemiků, k přenosu sdělení přesto určitým způsobem dochází. Příběh na nás prostě velmi silně působí i ve chvíli, kdy si nejsme úplně jisti, o čem vlastně vypráví. Vezměme si třeba známou pohádku o Červené Karkulce. Fakt, že tahle pohádka byla schopná přežít několik století je přinejmenším podezřelý. Pokud ovšem ten příběh nevypráví náhodou o něčem jiném, než o holce, která jde za babičkou s košíkem dobrot a náhodou se nechá přelstít mazanou psovitou šelmou.

Aby příběh a pravda v něm obsažená přežili, musejí zůstat zašifrované. Jenom tak si dokáží zachovat svoji sílu.

 

Čtenáři snů

Mohlo by se zdát, že symbolismu dávno odzvonilo, ale není to pravda. Jenom jsme na něj pozapomněly. Ale je všude kolem nás a občas se mu daří vyrazit na povrch i v pop-kultuře (viz. náš klip od Chemical Brothers). Když například Darren Aronofsky nedávno natočil Černou Labuť, nešlo se přímo netetelit blahem. Jasný a srozumitelný „metaforický“ film, který si navíc získal masovou diváckou oblibu (věčně nepochopený Lars von Trier se svým Antikristem může jen tiše závidět).

No a proč si vůbec se symbolismem začínat? K čemu je to dobré? Může se nám to v naší nadutosti a pýše nelíbit, ale lidé před pár tisícovkami let nebyli žádní hlupáci a my nejsme zdaleka tak chytří a pokrokoví, jak si myslíme. To, co moderní psychologie vítězoslavně vytáhla na světlo jako převratné a revoluční objevy týkající se lidské psychiky, to dávní myslitelé už před tisícovkami let vtělili do příběhů, které poté tvořili mytologii celých národů a v zásadě i lidstva jako takového. Pokud se chceme dozvědět, co se nám snaží přes propast dějin sdělit, nemáme jinou možnost, než se naučit rozumět jejich řeči.

Zdá se to podivné, ale jazykem symbolismu se skutečně dá v jistém smyslu sdělit více, než prostým popisem, který jakkoliv se zdá na první pohled srozumitelný, je zbytečně svazující. Symbolismus je nadčasový. Příběhy staré stovky generací lze pochopit jen díky tomu, že poselství, které nesou, je zakódováno v jazyce, který je znám všem lidem ve všech dobách. Psychoanalýza na začátku dvacátého století se svým výkladem snů a důrazem na důležitou úlohu, kterou hraje symbolismus v lidské psýše, znovuobjevila to, co se zdálo zapomenuto. Objevila návod na to, jak číst příběhy, jak dekódovat metafory a symboly, které mají v rámci lidské psychiky univerzální platnost.

Komentáře (29)
 1. Na ten výklad jsi přišel sám? Jestli jo, tak pak klobouk dolů. :]

 2. pekny klip a muj vyklad:

  1. voda a plynuti ve vode je soulad s jednotou. harmonie a domov
  2. divka uvidi velrybu a zatouzi po zmene – necha se spolknout
  3. v brichu se rodi do oddělenosti (meduzy blikaji) – svet nesvet, misto mezi svety
  4. divka je vyvrzena do sveta. vychazi slunce a ukazuje se omezeni, vymezeni
  5. vymezeni cest se zobrazuje symbolicky kolejemi, omezenim kuly, schatranou stodolou
  6. spojeni s celkem je porad pritomno, voda tryskajici z rukou. spojeni s celkem je pritomno
  7. divka s jednim okem prichazi. a laka. laka dal od vody, do sucha
  8. olamane kuly, sucha prachniva stodola, oddelenost, prachnivost, suchost, bezvodí – prach, prach z rukou misto bublin vody
  9. divka je vysusena na troud a dostava se do viru zmateného krepceni. divoke pohyby kolem a divka si drzi svuj stred i kdyz se vse kolem ni toci. drzi si stred a ceka. ceka na vykoupeni.
  10. divka je vykoupena. odkud vykupujici tekutina prisla? to je tajemstvi. odnikud. sjednoceni s celkem a navrat domu.

  • Jo, kůly mě vyloženě štvaly a proto jsem se jim vyhnul , koleje to samý.

   Vykládat se ten klip dá samozřejmě různě, ale měl bych teda dvě důležitý poznámky:

   a) symbolismus má skutečně svá pravidla, která z něčeho vycházejí; ono to vypadá na první pohled jako vycucané z prstu a zdá se, že by mohlo přijít takhle dalších deset lidí, každej by tu napsal svůj výklad a všechny ty výklady by byly rovnocenné. Ale já jsem se tady pokusil o psychoanalytický výklad – s tím, že jsem se tvářil, že Chemici předávají nějakou velkou pravdu (a ono svým způsobem ano, ačkoliv ten klip je vlastně jen “strohý” popis). Každopádně symbolismus opravdu nedovoluje svévolný výklad (viz. odkazovaný výklad Červené Karkulky od Sterna).

   b) ten klip je docela dost “omezenej” a vypráví svým způsobem o jedné konkrétní věci (fakt “škoda” té části z parketem). Určitě se v tom dají vidět roviny, které ani Chemici nezamýšleli, ale to už je fakt trochu vaření z vody. Specielně je pak pořeba kouknout se i na text tý skladby, jestli je s výkladem v souladu. Já jsem teda text naschvál neřešil, ale ono je to tady taková dobrá pojistka, přes kterou si člověk může ověřit, jestli to vykládá správně…

   Jak píšu v článku, symbolismus je regulérní jazyk, kterej má svoje zákonitosti, a s nímž si nelze dělat, co se komu zlíbí. Čímž neříkám, že tvůj výklad není k zamyšlení a že ten můj je jedinej správnej. A samozřejmě ne každé dílo opravdu mluví jazykem symbolismu, respektive ne každej sled obrázků lze nějak smysluplně vyložit, protože to záleží především na autorovi, jestli mu to drží pohromadě a on sám ty obrazy jen uměle nesplácává dohromady (což si právě třeba vůbec nejsem jistej u Triera).

   • Ja bych vypich jeste jednu vec, ktera v pribehu, tj. ve spravnym pribehu ma bejt. A to je takova nejaka fraktalovitost nebo hologramovitost. Zavinovani se do sebe. Jde vlastne o specifickej symbol (mozna spis znak) dobryho pribehu. Proste to co se v nem samotnym musi odehravat.

    Takze na ruznych mistech mi prijde ze tam je hodne vody a ukazuje nam to, ze voda je nase podvedomi.

    Nebo ta holka-kyklop a ta padajici stena s jednim “okem” nahore.

    Dobrej pribeh nejen umi poskladat symboly, ale da nam i linku pro transkripci toho symbolu. Uplne jako kdyby tam byla nit, za kterou to jde cele dopatrat.
    —————————
    Verim, ze tyhle veci se nevymysli. Dokonce mam pocit, ze vykladacsky a tvurci mysleni jsou tak nejak v opozici. Dobrej pribeh je ale prave univerzalni (jako fraktal). Nelze ho pouzit POUZE na konkretni situaci. Lze ho pouzit na nekonecno situaci a prave proto ta informace v nem sdelena nejsou nejaky picoviny navic.

    Pripomina mi to ten spor o DNA molekule, kde se vyskytuji dlouhe retezce ACACACACACACACA, ktere jakoby nemely zadnou informaci, protoze by je slo prepocteno na jednotky energie nebo informaci proste zapsat jednoduseji. Jenze to ACACACA ma proste asi nejaky jiny vyznam (rika se ze to ma byt krystalicky vysilac a zesilovac te informace napr.).

    Symbolicky pribehy proste musi byt takovy jaky jsou. Dostatecne univerzalni a jeste pouzitelny (a samozrejme pravdivy). Problem dnes je v jejich pouzitelnosti… uz je neumime chapat. Proto treba Heyoka ma konkretne chemiky a vsechny jejich klipy hodne rad. Treba http://www.youtube.com/watch?v=6sOpbRL8R4g je o 3 rady explicitnejsi, ale je proste pristupnej jak nackum tak anarchistum bez psychonauticke prupravy (ale opet to dela nadherne vedome, protoze to je tema symbolama, co jim rozumi vsichni PREhusteny: coca-cola, sexulani explicitnost, krev, cheguevara, molotov, revoluce, rasismus, ohen -> reklama, kapitalismus, brand a pribeh o tom vsem kolem nas, kterej neni MOZNY vypravet… je v tom klipu).

    Jeste bych v tyhle souvislosti rad upozornil na nasledujici: http://www.youtube.com/watch?v=rTI26GI4a3Q (tech vykladovych klipu ze kterych se muzem ucit je tam vic)

    • Schizoidni dohodu už jsi porušil tím odkazem v threadu o Žižekovi na víš-kterým fóru (hodilo mi to tu trackback), takže teď už je to jedno – stejně bylo jasný, že to nevydrží.

     No opakuju znova, že je možná škoda, že tam Chemici narvali tu scénu s parketem – součástí příběhu by asi neměl bejt jeho výklad (jakkoliv to vlastně není v tomhle případě výklad, spíš takový poodstoupení od příběhu). Ono pak zásadní otázka je, zda je vůbec nutný ty příběhy nějak vykládat. Tím myslím dělat to, co jsem teď udělal já a co dělá třeba ten Stern. Na lidi to bude mít vliv i tak, i v případě, že to na vědomé úrovni nebudou schopný rozkódovat. Na druhou stranu symbolickej příběh je nějaká šifra a kódy tu jsou od toho, aby byly rozluštěny – s tím, že musíme předpokládat, že to nikdy nelze udělat stoprocentně (kód lze rozluštit, ale nelze ho rozbít). A jak jsem psal v článku, my už jsme dnes podstatně méně citliví k tomu ty příběhy a to, co je “pod nima” vnímat, takže si musíme pomáhat těmahle “hard” metodama. Ačkoliv ono nelze udělat výklad, pokud člověk to, co chce vykládat, předtím dostatečně nevymáchá ve vlastním nevědomí…

     “Teorii symbolismu” jsem radši moc nerozebíral – jednak v tom sám mám ještě pořád bordel (moc se mi to nedaří celý definovat nějakejma vhodnejma slovama) a vůbec jsem do toho nějak nechtěl zabředávat. Kdyby se mě někdo zeptal co je to symbolismus, tak mě lepší odpověď, než “jazyk naší duše” nenapadne. Zkrátka vrhnul jsem se rovnou na svůj první výklad a nějak to dopadlo.

     V tom rozhovoru s Žižekem pro ČRo se Žižeka ptají, proč má ze všeho nejradši filmy a on říká, že filmy ze všeho nejmíň “lžou” (na rozdíl třeba od knih), protože se u kinematografie tolik neřeší autoři a to, co umělecký dílo o těch autorech vypovídá (oni se prostě nebojí říct pravdu, protože vědí, že nikdo nebude řešit, že tím vlastně na sebe práskají; tak si říkám, jestli tohle není důvod, proč jsou filmy typu Hranaři takový, jaký jsou).
     No, každopádně, co chci říct je, že tím, že je to sdělení, ta myšlenka, podaná “v obrázcích”, v zakódované podobě, pomocí symbolismu (platí samozřejmě i pro psaný příběh, tam se ty obrázky akorát vynořují v naší hlavě, ne na obrazovce) tak se tolik neřeší autor (jeho motivace a to, co je zač) a lidi se víc soustředí na ten obsah (protože mají co dělat, aby to pochopili). A i proto to má takovou sílu a “trvanlivost”.

     • No koukam, ze sledujes dneska podobny veci. Ten trackback byl opet neumyslnej, jako posledne. Takova uplna nahoda. Zacinam mit trauma uz linkovat COKOLIV.

      Symboly rozhodne pusobi vzdycky, to je bez debat a navzdory nasi “normalni” realite, ktera se prave z nich snazi udelat bachorky o holce v plastence a psovite selme… Jenze maji ty symboly byt do sveta vrzeny uplne hard? Vzdyt pak dochazi k jakesi vulgarizaci. Lidi pak hledaji porad nejakou divnou pravdu nebo skutecnost, ale v jakesi materialni podobe. Takze nestaci zrnko obili z urody jako symbol bohatstvi, ale spali se ritualne cela sypka a ono to stejne neplni ucel. Nebo jinak, cim min vedome nebo hranicne vedome symboly pouzivame, tim vic jich potrebujeme! A tohle je duvod proc se rika, ze dnes je doba temna. Doba temna v klasickem vyznamu je symbolizovana prave tim, ze lidi veri bachorkam a povidackam. Veri symbolum nebo archetypum, ze jsou skutecne. A to presne vystihuje i dnesni dobu temna. Verime, ze kdyz vydelame na to Ferrari, tak uz to budeme mit. Ovladnem symbol, stanem se archetypem, ziskame falus (takovej prasymbol). Jenze nic z toho nejde. Symboly jsou skutecne, ale na uplne jine rovine. Takze se ten nas frustracni rotor roztoci jeste vic a kdyz to nebude Ferrari, tak to bude jachta, kdyz to nebdue zenska co ma kozy 5ky tak to bude ta s 6kama.

      Takze chci rict, ze si nemyslim, ze je spatne symboly vykladat. Nevim jak a do jake miry se to ma delat, ale jsme v tomhle nevedomi, takze nam budou pripadne chyby odpusteny. Spis je dulezity umet to vylozit jazykem prijemce. To je ten problem.

      • Hned mě napadlo, že jsi o tom zase “nevěděl” (haha).

       Teď mě došlo, co je v mým případě další logickej krok. Máme tu články, který něco analyzujou, teď začínám fušovat do symbolismu a vykládání příběhů, takže zbývá už jenom začít sám nějaký příběhy psát s vědomím toho, co by měly sdělit – heh, povídku jsem napsal naposledy na základní škole, pohádku jsem nenapsal nikdy; no, asi s tím stejně začnu až za pár let…

       Doba temna – no jo, to bude vlastně to známé “zaseknutí se na symbolu”. Ve středověku se lidé zasekávali na Bohu, dnes se zasekávají na Věci (což přeci jenom má nějakou vnitřní podobnost, že jo…). Ale jako nestačí “uctívat Boha”, tak nestačí “mít v garáži Ferrari”, ovšem jako není řešením “uctívat Boha fakt hodně moc”, tak nefunguje ani “fakt hustý a nadupaný Ferrari v garáži”.
       A je fakt, že my tu realitu asi i potřebujeme konzumovat v nějaký zašifrovaný podobě. Anebo jinak: My ji tak konzumujeme neustále. Ono všechno, co vnímáme musíme vnímat jako symbol, to už souvisí s těma nejzákladnějšíma věcma, co se učí malý mimina a co ví i ten Fluke – že míček je míček, i když to není pořád ten samej míček, ale zároveň je.

       Umět to vyložit dnešním jazykem – to právě psychoanalýza chtěla tohle, zdá se mi. A vidíme, kam to dopracovala. Lidi se toho lekli a odsunuli ji na vedlejší kolej. Či spíš odsunuli na vedlejší kolej to, co zjistila, protože v psychoanalýze lidi asi nejvíc štve to, že ve středu toho všeho je pud (nikoliv self nebo Já) a na něm se to všechno “staví” – tj. zase nám to trochu sráží hřebínek našemu egoismu. Stern píše, že v lidských dějinách byli zatím tři mylníky, kdy jsme byli nuceni přehodnotit svůj pohled na nás samotné jakožto na největší kingy. První byl Koperník se svým objevem, že Země není středem Vesmíru (hřebínek kosmologický), pak Darwin, evoluční teorie a to, že nejsme víc, než namakaná opice (hřebínek biologický) a nakonec Freud a jeho definice systémů v psýše, kdy zjistil, že je to celý jen náš konstrukt, doslova “výmysl” a všechno “povstává z pudu” – byť tak, že se to proti němu vymezuje (hřebínek psychologický). A tohle třetí sražení hřebínku jsme myslím zatím nějak nedokázali strávit – zatím je to příliš hutný sousto…

       • Pritom se to asi taky nejak toci v kruhu. Protoze o tech hrebinkach a pastickach uz urcite Bible mluvi.

        Coz zas cele implikuje myslenku, ze vsechny ty dokonale pribehy jsou napsane sice presne, ale ze nam tam vzdycky neco unikne a protece mezi prsty. Neboli ze Buh je zlomyslnej skret. Coz je ale opet jen iluze – jeden z druhu pekla, kterymu se clovek musi vyvarovat.

        Jako symbol predeslyho odstavce bych vybral nikoliv Sysifa, ale Moebiuv krouzek. Pamatuju se, ze kdyz jsem o nem asi ve 4 letech poprvy slysel, tak jsem se z toho moh posrat. Strachy nebo zvedavosti? Vsim dohromady a hlavne kvuli ty mezere mezi prsty, kterou nam vsechno unika. Protoze ta je ve skutecnosti to dulezity. U vykladu pribehu je to asi to, co ner… Mozna ma smysl je vykladat, protoze kdyz to udelame dobre a presne nerek…

        Jdu dodrzovat schizoidni dohodu

 3. pripominam mi to jednu dost silenou vec, porad se o tom mluvi, ted jsem zazil jeden zarivej priklad. kamaradce jsme v ataku fotili 2 decka – 3 mesice a 2,5 roku. Krom toho ze to bylo peklo je sjednotit (coz nejde a ja to rikal od zacatku ze nema smysl vymejslet scenar foceni pro 2 individua, ktery proste uvazujou jinak diky svemu veku), tak jsem si vsiml ze jim rikame co a jak maj delat (teda tomu starsimu) a samozrejme ono se to decko mnohem vic zajmalo o muj objektiv, nebo o to jak ten bublifuk vylejt a ne do nej foukat, atd.. zda se ze nechat je bejt by bylo nejlepsi, nejprirozenejsi, jenze to by to dopadlo tak ze by se to decko porezalo rezakem, schodilo na sebe stariv, rozduplo zableskovku,… kde je ten kompromis, trpelivost, spravnost toho v cem ty individuicka ovlivnovat. Protoze chvilema to zklouzavalo do toho ze mamina to decko nekam posadila “a tady budes DAVIDE sedet (u toho druhyho prcka) a bastafidli.. – no serie tehle fotek samozrejme dopadla uplne na prd, oproti tem ostatnim – tohle treba bylo uz za hranici. Zajimave je taky to ze to starsi decko zpocatku ukazovalo ze ne ze nechce bejt foceno, mavalo pred sebou rukou, proste to nak cejtilo ze to neni ono. A samozrejme tohle sem si uvedomil az ted po precteni Mordemyho tematu..

  • S těma děckama je to zajímavý, jen teda nechápu, jak tě na tyhle postřehy přivedlo to moje téma symbolismu nebo jak to s tím vlastně souvisí (kdyžtak mi to vysvětli po lopatě, neboť jsem asi blbej :-)

 4. takze symbol neni veci nauky, sem chtel dopsat. je to neco co je v nas odpocatku a umyslne (nebo spis neumyslne) to zabijime. viz vyklady obrazu. proc treba maliri pouzivali precizne dokonalej zlatej rez, nebo konkretni barvy, na konkretni namety..

  • No jednoznačně to není věcí nauky.

   Je to jazyk, kterej máme v sobě zakódovanej od malička. Ačkoliv asi bych byl opatrnej s tvrzením, že je to něco vrozenýho. Každopádně je to “jazyk naší duše”, něco, co chápou lidi v Indii, v Číně, v Americe i ve starověkkém Římě.

   Symboly chápeme a pracujeme s nima i bez toho, aby jsme chápali význam slova symbol nebo si snad nějak museli uvědomovat, že se o symbol jedná.

   • No a prave proto jsou ty symboly pravdivy. Pravdivejsi nez libovolna falesna vira, jako jsou treba penize nebo postaveni, ktera stoji a pada na tom, jak se ji zoufale drzime.

    S malejma detma se daji ty symbolicky hry hrat. Ted jsem se bavil s 2 letym capartem jestli je tma zla nebo neni. Strasne ho to zajima. My si myslime, jak jsou ty deti rozkosny a ucenlivy, ale je to cely jinak. I ta nase dobra nalada z malejch deti neni dana tutununu pudove, ale tim, ze nas dokazou vratit do nejakych nezatizenych rovin, kde dokazem brat symboly spravne. Ani je nezrat, ale zaroven jim verit.

    Jak sem si tak hral s tim co jsem rikal o ty tme tak mi doslo, ze mam asi radsi drzet hubu, pac to decko se proste mozna na zaklade toho co reknu, rozhodlo pro to, zda ma mit tmu rado (perverze) nebo ne (strach a snaha o cistotu). A spravny samozrejme je, ze tma je proste tma. Mozna.

 5. To je skvelej clanek. Cetl jsem ho pred par dny a po precteni a tom klipu jsem si uvedomil, ze vubec nebo spis temer vubec neumim cist symboly. Nejak me uvizly v hlave ty meduzy, protoze tu nejak nejsou vysvetleny. Dneska mi to docvaklo, kdyz jsem se dival na dalsi klipy, ze to jsou vlastne houbicky. Takze bych rek, ze si dala houby misto LSD. Vzhledem k tomu, ze jsem ani jedno nikdy nemel, tak si nejsem jistej, ale predpokladam, ze to ma dost podobny ucinky. Jeste bych rek, ze ta velryba symbolizuje tu diskoteku.
  Kazdopadne bez navodu, bych si ten klip rozkodovat nedokazal a vice mene nedokazu zadnej, co pouziva symboly a rekl bych, ze to nedokaze vetsina lidi. Kdyz jsem se dival na ten dokument Zizeka, jak tam vysvetluje ty filmy, tak jsem premyslel, jestli ti reziseri maji nastudovanou psychoanalyzu nebo ty symboly pouzivaji nejak podvedome? Ikdyz ted me napada, ze vlastne ve vsem, co clovek udela/stvori je nejakej symbol. Coz me privadi k tomu, co rikal Orbital, ze clovek vnima svet pomoci symbolu. Coz me privadi k dalsim uvaham a jsem z toho zmatenej a nejak si to nedokazu poskladat.

  No ted jsem se zamyslel nad penezi. Rek bych, ze jsou symbol moci a to je duvod, proc jsou chudy lidi chudy a bezmocny. Asi proto, ze svou moc vnimaj pomoci penez. Proto jsou asi politici takovy prasata, jelikoz jim jde o moc. Ve skutecnosti nejvetsi moc maji korporace, ktery tech penez maji nevic. A jeste vetsi moc maji asi banky, protoze tu moc(penize)/symbol maji pod kontrolou.
  Ale penize nebudou skutecne vyjadreni moci. Presto tu moc maji, protoze je lidi tak vnimaji. Ve skutecnosti ma kazdej asi vice mene stejnou moc. Jen lidi davaj tem symbolum moc, ktera je pak ovlada.
  No dal radsi nebudu psat, jelikoz to mam v hlave pomichan a prece jen to budou asi schizoidni blitky, ale s tema penezma by me zajimalo, jestli je to aspon trochu spravne?
  No ted bych to nejradsi smazal, ale vem to cert.

  • Symboly umí číst každej, včetně tebe. To je na nich to super, že přestože je třeba nedokážeš přímo vědomě rozkódovat nebo si je vyložit, tak tvoje podvědomí je chápe. Tudíž klip od Chemiků na tebe zapůsobí velmi silně i bez toho, aby sis to jakkoliv přímo zdůvodňoval a snažil se to nějak rozklíčovávat. O tom je ostatně veškerý umění. Opravdu kvalitní filmy se málokdy dají vyložit jednoznačně, člověk to dokouká a říká si WTF, o čem to sakra bylo? Což je správně, protože ani symbol nemá absolutní význam, protože zase ani psychika není absolutní. To ale neznamená, že symbol lze vykládat samovolně a že třeba symbolem může být cokoliv. Nemůže. Na druhou stranu, symbolem je v nejzákladnějším smyslu každý písmeno v tomhle textu. Celá řeč je jen systém symbolů, používanej k popisu světa.

   Obecně čím starší kulturní artefakt (pohádka, báje…) a čím vícero lidma to prošlo, tím lépe se z toho čte. Lidská mysl (podvědomí) se ve skutečnosti zabývá jen několika málo tématy. A zjednodušeně řečeno: Pokud se ta pohádka zabývá některým z těch témat, tak mezi lidma přežije tisíce let. Pokud je ta pohádka o ničem (nereflektuje něco, s čím se zabývá podvědomí), tak se ztratí v čase. Proto je legitimní, aby psychoanalýza vyvozovala z tisíce let starých mýtů nějaké hluboké pravdy o lidské duši. Protože to, že ty mýty mezi lidma přežili je důkazem, že v sobě skutečně obsahují nějakou hlubokou pravdu.

   Dneska se dá to samé zjednodušeně říct o popkultuře a o moderních “pohádkách” jako jsou třea Transformers, protože opět, to, že to prošlo milionem myslí a mělo to úspěch, znamená, že tam je cosi, co ty diváky oslovuje (hodně zjednodušeně řečeno).

   Co se týče těch umělců, já bych řekl, že většina jich nic nastudovanýho nemá, oni s tím prostě pracují podvědomě a chápou to tak nějak “sami od sebe”. Byť třeba ten Tolkien zřejmě opravdu psychoanalýzu nastudovanou měl a chápal ty věci i na tý teoretický rovině. Ale třeba Nolanovi filmy jsou VŠECHNY tvrdě existencialistický, on v zásadě točí neustále o tom samém tématu a ti herci, kteří mu v těch filmech hrají také hrají vesměs hlavně v existencialistickejch filmech. Viděl jsem teď od Nolana film Following, což byl jeho debut, a je strašně vtipný, jak už v tom prvním filmu měl všechno, co má v těch následujících (a jsou tam dokonce takový srandy jako logo Batmana na dveřích bytu nebo že se druhá nejhlavnější postava jmenuje Cobb – což je jméno hlavní postavy z filmu, kterej natočil až za 10 let). Takže třeba Nolan podle mě za ty roky už moc dobře chápe, o čem vlastně točí, protože všechny jeho filmy jsou o tom samém a všechny jeho filmy jsou totální bomby a z několika z nich se stal takřka kult. Jasně, že je to taky proto, že je Nolan je prostě super režisér a to řemeslo umí, ale podle mě tohle je podružný. Důležitá je ta message, kterou přestože třeba diváci nedokážou vědomě rozkódovat a popsat, o čem ten film vlastně ve skutečnosti je, tak jejich podvědomí to chápe až moc dobře.

   S penězma mám osobně taky strašnej problém je nějak uchopit. Osobně se jich docela bojím. Orbi ty peníze pár dní zpátky velmi hezky popsal (mrkni na fórum, thread “T-shirt”).

   U symbolů obecně a u peněz obzvlášť, je strašnej problém s tím slovním spojením “ve skutečnosti”. Je trochu potíž s těma prohlášeníma typu “ono to ve skutečnosti takhle není” nebo “oni jsou to ve skutečnosti jen zelený papírky” anebo “peníze ve skutečnosti vlastně neexistujou, je to jen náš výmysl”.

   Protože oni existujou, byť existujou právě a jenom proto, že v ně věříme a že jsme jim přisoudili ten význam. V zásadě pokud budou lidé věřit, že peníze = moc, tak ano, peníze se skutečně budou rovnat moci. A to, jak to popisuješ, asi dneska docela platí a lidi to tak vnímaj. Druhá věc je, že za ty “neexistující” peníze si lze koupit zcela reálné, hmotné věci (auto, barák, letiště…). Jako ono “v základu” by asi lidi měli “všichni stejnou moc”, jak píšeš, ale nemají, protože mají mezi sebou v různém množství rozházené zelené papírky, u nichž věří, že určují úroveň moci. Nebo-li moc prostě nemají všichni stejnou, protože něčemu takovému lidi nevěří. A vem si, že už jen ta “moc” jako taková je v zásadě “neskutečná”. Je to zase jenom další koncept postavenej na tej víře lidí v něco. My naši realitu tvoříme mimo jiné z toho, čemu věříme. A ono to funguje. Nelze pak říct, že “tohle a tohle není reálný, protože to existuje jen díky naší víře”. Je to reálný.

   Ale nic si z toho nedělej, taky mám v tom všem ještě pořádnej guláš.

   • Jo, to jsem mel na mysli, ze je neumim rozkodovat. Kdybych je neumel ani cist, tak bych asi nicemu na svete nerozumel resp. bych vsechno videl jinak. Ted jsem si uvedomil, jak to je mysleno, ze clovek poznava svet pomoci symbolu. Sice mi to nevidim uplne jasne, ale myslim, ze to uz nejak chapu. Proto se deji ptaji furt na takove zvlastni otazky, protoze svet vidi odlisne, tedy nectou symboly. No ted tu pisu, co jsem uz nekde cetl, ale az ted si to nejak uvedomuju.

    No tedkom jsem se zase dostal k zakonum. Ze to ze je dodrzujeme je zapricineno tim, ze za ne hrozi trest a ten trest horzi jen proto, ze ty zakony nejaci lide dodrzuji a tedy vykonavaji ten trest, coz me napada, ze kdyz nekoho odsoudi k smrti/na dozivoti, tak nejak jsme za to vsichni odpovedny, protoze dodrzujeme ty zakony. Kdyby se jimi nikdo neridil, tak za ne nehrozi zadnej trest a byli by to jen prazdny slova na papire. A proto myslim, jak nekde orbital psal, ze svet smeruje bud k fasismu nebo chaosu a tak se neustale placame mezi temi body. On razi tu cestu fasismu a proto banuje nenapravitelne schizoidy. Nove schizoidy jako ja banuje za to kdyz predvedou nejakou schizoidnost, jako me napr. na mesic. Coz tedy neni uplne fasisticky, jinak by mi dal perma uz poprvy, ale ten ban by mela vetsina uzivatelu. Takze by tam nikdo nebyl a on vi, ze se musi drzet za nejakou hranici, aby to forum neumrelo. Akorat ted premyslim, proc me to tak provokuje a o to vic se nestaram, co vypoustim za schizoidnosti. Asi proto ze jsem razitel opacne cesty? Ikdyz spis to bude asi proto, ze chci na sebe nejak upozornit nebo spis mi jde o to ziskat nejakou novou informaci, protoze jsem v posledni dobe na ***** foru “prisatej” docela hodne.

    Ted presne rozumim tomu, jak jsi nekde psal, ze ti ty clanky pomahaj nad vecma premyslet. Tak nejak jsem ted napsal tento komentar.

    ***** nevim jestli chces, aby tu byl zminovan, jelikoz vys nadavas na nejakej track-back a ted pises “T-shirt”, tak nevim jestli to je kvuli nejakymu sifrovani nebo proto, ze mas rad anglicky vyrazy. Nicmene tvuj nick vytvari dost velkou spojitost (stejne tak ja ted a moje zminka o orbim). Takze doufam, ze jsem neporusil nejakou schizoidni dohodu a nerekl vic nez jsem mel. Snad ti to uz je jedno, jak pises vys.

    Po par dnech na foru jsem si uvedomil, ze pouzivat nejaky unikatni nick je dost spatne resp. mene anonymni. Jenze kdo by si pak ty nicky vsude mozne pamatoval :)

    • Tak jasně, že je to do velký míry věc kulturní, ale u těch dětí bych to spíš viděl tak, že oni se koukají na svět nejdřív jakoby v “čistý” podobě, kde prostě vidí ty objekty (jako stůl, kámen, bankovku…), ale nechápou, na co se vlastně dívaj. Až pak postupně se ty objekty a “tvrdý fakta” začínají balit do významů a stávají se z nich symboly.

     K tomu podstatnějšímu (zřejmě): Nějak se mi nedaří dohledat, za co přesně jsi dostal na onom nejmenovaném fóru ban (co byla poslední kapička do žbánku schizoidnosti), ale ty některý tvoje příspěvky byli fakt docela vtipný. Specielně tenhle tvůj postoj, že seš “razitel opačný cesty” je takovej… no minimálně podezřelej. Když teda tvrdíš, že seš schizoid a že to o sobě jako víš, tak proč s tím nehodláš nic dělat a nechceš s tím nějak dál pracovat? Zvlášť srandovní je, když se pak ve stejným odstavci podivuješ nad tím, proč se teda víc nestaráš o to, co vypouštíš za schizoidnosti. Jestli ono to nebude tak, že ty to porozumění jen tak trochu předstíráš, co? Přiznej barvu, že ty nemáš vůbec šajnu, co to znamená bejt schizoid a vlastně tomu ani moc nerozumíš, hm? Sis jen přečetl, že to Orbi nemá rád a že ty se tak chováš a teď to tady do mě valíš… Ale možná jsem mimo.

     Jinak ano, je to takový “šifrování”… Prozatím není důvod dávat účelově link z tohohle blogu přímo na fórum – šetřím si to. A ano, kdokoliv bude z fóra chtít, tak tenhle blog najde už jen podle mýho nicku a s tím já samozřejmě počítám. Sice by to mělo taky něco do sebe, bejt na fóru jako někdo jinej, pod unikátní přezdívkou, která není spojitelná s žádným dalším účtem na netu, ale rozhodl jsem se to takhle nechat a fungovat tam jako Mordemy. Jinak kdyby teď lidi odsud začali googlit “Orbital”, tak jim to bude stejně prd platný, tudíž je to celkem jedno (kromě toho se tu Orbi občas podepisuje v komentářích jako Orbital, takže no problem).

     Fašounskej přístup je náhodou vtipnej a sympatickej – určitě víc, než rádoby liberální demokraticky připosraná pluralita názorů a takzvaný “respekt k druhému” (to je prostě shit na n-tou a asi jsem nikdy nepotkal nikoho, kdo by měl nějakej názor a zároveň respektoval ten názor úplně opačnej; to, že to lidi s oblibou tvrdí, to jim prostě nemůžeš žrát).

     • No jasne, ze nemam sajnu o cem to je ta schizoidnost. Kdybych to vedel, tak je nevypoustim. Nicmene se to snazim pochopit. Takze pisu, co si myslim a pak cekam jaka na to bude reakce. Ani ted nevim jestli to co jsem napsal je schizoidni nebo ne. Tedy nevim ani co to je. Myslim, ze je to obranna reakce falesneho self. Neco co ve skutecnosti neni pravda nebo ne uplne. Porozumeni predsitram/nepredstiram, mozna jo. Asi jo, aby se z vas nekdo se mnou bavil. Ale myslim, ze pred a po foru az do ted, je v tom poznani trosku rozdil. Ted uz vim, ze nejaka schizoidnost je, spis nevim, kdyz ji nechapu, ale snazim se tomu rozumet. O sobe tvrdim, ze jsem schizoid jenom proto, ze to rekl Orbital a tak nejak jsem si rekl, ok asi jo, je to mozny, kdyz nevim co to je, tak to nebudu ani vyvracet.
      O symbolech jsem premyslel uz nez jsem narazil na forum, jestli je svet opravdu ovladanej symboly, no ted si myslim, ze jo resp. je to alespon jedna z cest. Minimalne tohle se zmenilo v mym mysleni, driv jsem to bral jako bullshit. Ale jestli je to spravne nevim, protoze jak jsem rekl, furt tomu dost dobre nerozumim.
      No urcite jsem se nesnazil predstirat, ze vim vo co go stejne dobre jako vy dva.
      Ted nevim, jestli pokracovat a psat tu dalsi schizoidni vyplody ci ne. Mozna to chapu uplne opacne, ted me napadlo. Vzdycky kdyz napisu neco, co si myslim, ze je relitvne neschizoidni, tak je to prave to nejvic schizoidni. No nic, uvidim, co na to reknes.

      • “O sobe tvrdim, ze jsem schizoid jenom proto, ze to rekl Orbital ” – ahahahaha! No ty vole. To je vpravdě epický zdůvodnění. Teď už chápu docela přesně, za co si od něho dostal ten ban. Hustý…

       “Kdybych to vedel, tak je nevypoustim” – jo, kdybys věděl, že hovna smrděj, tak nechodíš na záchod, co?

       Upřímně: Nevím, co bych ti na tohle měl odepsat, aby to k něčemu bylo, protože mi je celkem jasný, že ať bych napsal cokoliv a snažil se ti něco vysvětlil, tak to bude jen čím dál… srandovnější. Ani nevím, jestli má cenu doporučovat ti, ať si něco přečteš. Dokonce jsem takhle dodatečně pochopil anketu “Je P1trs Sheldon?”

       Každopádně s tím Orbitalem je to fakt boží, tomuhle se budu smát ještě tejden…

      • [Komentář smazán adminem blogu]

       [Zdůvodnění: Sorry, ale kurvilo ti to value P1trs]
       Podepsán: Mordemy

       • To jsem právě nechtěl dávat mu až pod rypák rovnou odkaz na ten ultimátní post.

        Už jen proto, že P1trs to MÁ pod rypákem. Stačí si kliknout na Archiv a během pár vteřin projet nadpisy a podnadpisy (po kliknutí) u těch pár článků, co tu na blogu jsou.

        Alespoň v takovejhle blbostech a maličkostech je podle mě dobrý dát lidem prostor. Ať mají alespoň zdánlivej pocit, že na to jako přišli sami. Specielně pokud se teda P1trs považuje za schizoida “jenom proto, že mu to řekl Orbi”, tak mi přijde silně kontraproduktivní, aby mu Orbital strkal pod čumák článek, kde se schizoidnost po lopatě vysvětluje.

        Jasně, že je takovejhle přístup strašnej shit a jasně, že ono je ve výsledku shit obojí, jak někomu takovýmhle způsobem cpát pod nos odkaz na text tak mu ho necpat, ono to je prašť jak uhoď.

        Ale není třeba v tomhle konkrétním případě skutečně lepší udělat tam tu hru typu “Jseš trubec, asi to nemá cenu, vůbec nevím, jestli by něco vyřešilo, že bych ti tu doporučil cosi k přečtení”, než mu to jen teda narvat a “Přečti si to, tady to všechno je”?

        • tak to smaz dokud spi a nech tu jen tuhle moji poznamku, ze jsem mu sem dal prilis podrobny navod a dokonaly manual a ze tak se to delat nesmi

         podpis Obersturmbanfuhrer Mordemy

    • BINGO P1trsi. Bingoooo.

     Wow. Ted mam pocit, asi po roce, ze se fakt neco povedlo. PRESNE kvuli tomuhle jsi ten ban dostal, presne v to jsem doufal. Ze ti docvakne jak to s tim fasisme, tak to, ze je hranej. Symbol 30denniho a nikoliv TRVALEHO banu. Strasne jsem se bal, ze to nepochopis, tak jako vetsina jinych lidi, vcetne nas samozrejme, casto zvoli nejake jednoduche reseni: bud orbital je fasoun, co odstranuje kazdeho, kdo se mu nehodi; nebo proste tech 30 dni vymazou. Ale tech 30dni banu bylo proste neco, co jsem se ti snazil sdelit slovama a neni to mozne, tak jsem sel na hlubsi symbolickej kalibr [tzv. sebrani falu, coz je hra, kterou hraje kazdy otec se svym ditetem]. Tim samozrejme nechci rict, ze bych chtel byt virtualnim otcem navzdy (k tomu se asi jeste dostanem).

     Ale uvedomit si, ze fasisticky otec mozna neni az tak fasoun, je fakt hodne dulezity. Zizek to v tom filmu pri vykladu Lynche ukazuje naprosto presne. To samo o sobe by nam melo dat velkou porci ulevy, ze svet neni misto, kde pouze ceka Velky Druhy (Otec), ktery nas chce znicit. Popravde mam pocit, ze tohle je to jedine, co skutecne mame v kapse.

     PS. Vse, co jsou schizoidni dohody, jsou vlastne takove hry, ktere maji pobavit nejpozdeji ve fazi odhaleni. Odhalovani (pravdy nebo nahoty) je vubec takovej lietmotiv, takova hra lidi po cely jejich zivot. A nejen lidi, treba znam psa, co ma silnou fixaci na micek (je to jeho falus se da rict). Je schopen ho schovavat a pak si hrat na to, ze nevi kam ho schoval a kdyz s nim tu hru hrajes (na hledani schovaneho micku), tak ma velkou radost. I proto existuji schizoidni dohody a mely by anm proste prinaset radost; co by nemely prinaset je urputnost a pokud ji prinesou, tak jen proto, aby vtip byl lepsi.

     Totez lze aplikovat na ruzne nicky. treba ja kdyz zacal psat Brazilii, tak jsem zvolil nick La Tibor, abych ho radoby-schizoidne odlisil. Ale v tom nicku a hrani si na jiny je uz zakomponovan ten vtip – precti ho zezadu a prohod jedno pismenko. A tak je to s tou nasi veskerou schizoidni hrou, kterou prave ta hra s tim mym nickem (kterou jsem v te dobe delal pouze polo-vedome). Neboli kdyz uz ted natvrdo znas genezi mych nicku, tak muzes videt, ze je to SYMBOL nasich schizoidnich her. Co je na tom strasne zajimave je to, ze ty nicky a to vsechno “funguje”, aniz bys to znal takhle racionalne rozebrane.

     Jak oise Stern: dejiny civilizace se zmenily, kdyz primitivni narod zahalil zenu, aby ji posleze mohl odhalit (a zprznit). Cele nase dejiny stoji na tomhle. Pruser je v jedinem: PRISERNE TO CELE ZEREM.

  • Cau P1trsi, asi bych se mel zapojit…

   Tvoje uvahy miri spravnym smerem, to rozhodne ano, ale jak sam pises je v tom zmatek. Chci rict, ze to je NAPROSTO V PORADKU. To, co ted mas v hlave je trip: precvaknuti do jinyho vnimani sveta a je uplne prirozeny, ze tam ten zmatek je. Dulezity je se uklidnit a osahavat to. Je to, jako kdyby byl clovek slepej a najednou uvidel. Chce to pomalu, fakt pomalu celej zivot uz: nedelat prilis rychly zavery a pochopit, ze to, kdy mel clovek ve vecech jasno, je fakt minulost. Naopka, kdyz se neposeres, tak je pred tebou celej zivot na rozkodovavani toho, co vlastne vidis, nebo spis jen vnimani toho co vidis a jak to ovlivnuje svet, aniz bys to byl schopen popsat slovama. Neboli jak pise Mordemy – a jak to rika ten muj avatar na sazkari – symbol proste neni realita a neni to fikce, je to neco mezi a uplne mimo a my to tak musime prijmout, protoze kdyz symbol rozeberes, tak proste ztrati ten svuj vyznam.

   Treba spojeni velryba – diskoteka, muze to tak byt, ale jak velryba i diskoteka (klub) proste jsou samy o sobe symbilem pohlceni. Velryba je ten biblickej pribeh, kde je clovek pohlcen necim ohromnym, co plave ve vode (v nasem podvedomi/nevedomi, coz je prave svet symbolu); diskoteka/klub [pro me vzdy stara Radost FX] je misto, kde se jde pod zem, kde je opet vlhko; je tam vlhko i od lidi; je tam sexualno samozrejme a do toho je tam hudba, coz je takovy univerzalni kod vesmiru, ktery vse spojuje. Veci funguji pokud jedou ve stejnem rytmu (nebo snad na stejne VLNE).

   Ten klip je potreba proste chapat jako jeden pribeh symbolu, ktery je popisovan DVEMA konkretnimi pribehy. Neboli nas to uci prave praci se symboly a pribehy. Proto tentyz pribeh muzeme najit v Bibli a treba v Nolanove filmu. Jsou tam i stejne symboly, jen se nam zdaji byt jine. Takze jako se ta holcicka rozkoukava v tom podivnem svete za zrcadlem, tak se rozkoukava i na te diskotece a dochazi ji ta (antischizoidni) propojenost vseho se vsim.

   Doporuceny film: ta nova Alenka v risi divu.

  • Ad penize, zase premyslis spravne, ale jeste se to mota. Treba korporace nebo banky jsou samy o sobe stale jen symboly. Penize jsou dnes asi i symbol moci, ja je tak nevnimam a je to MOJE CHYBA, ze si neuvedomuju tenhle jejich rozmer, ale jsou i symbolem duvery (tak je nevnima moc lidi) a jsou i symbolem kolobehu (o to se dnes tesne pred globalni katastrofou vsichni zoufale snazi – rozpohybovat je, ale ony zatuhuji, protoze lide ztratili viru v tom, ze by se svet mel hybat, protoze se zda byt cim dal vic v hajzlu [prestoze navenek si hrajeme na “pokrok”]). Jinak ty banky a korporace prave jsou primarnim symbolem moci [moc je ale symbol dabla neboli lzi; nejaka venkovni moc je jen nase imaginace, moc neexistuje nekde venku, vytvarime si ji sami v nasi hlave – mozna namitnes milion pripadu, kdy doslo k nejake zvuli moci, ale kdyz pujdes skutecne do hloubky od holocaustu po nejakeho nebozaka, co si nechal od zvulnych exekutoru zabavit i lednici, tak dojdes k tomu, ze ti lide si nejdriv stvorili prave tu moc symbolizovanou vnejsim nepritelem (tzv. Velky Druhy odvozeny od Otce) – at uz to byli nacci (kteri meli Velkeho druheho zase v Zidech) nebo to byly ty banky sprazene s mocnymi exekutory. Realita je totiz silenejsi nez silena – my si nepratele sami vytvarime a jen proto existuji].

 6. Jestli jsi Mordemy smazal Orbiho komentar jenom proto, ze mi tam daval odkaz na clanek a pak jsi popsal podrobny navod jak a kde ho najit, tak to moc nechapu. Predpokladam, ze jde o clanek Az na dren.
  “Kdybys věděl, že hovna smrděj, tak nechodíš na záchod, co?” tim chces rict, ze si mam priznat svoji schizoidnost a nehledat jednodussi cestu?

  to Orbital: Nerekl bych, ze jsem najednou prohledl, spis mam pocit, ze se snazim pochopit neco, co je pro me prilis tezke pochopit. Mozna si myslis, ze jsem pochopil neco vic nez jsem ve skutecnosti pochopil.
  Porad me stve, ze se mi nedari najit a dekovat symboly, a ze se mi nedari ani pochopit vetsinu z toho, co Zizek vysvetluje.

  • Ten tvůj komentář jsem samozřejmě smazal jenom a pouze proto, že Orbital řekl, abych ho smazal :D Takže si to vyřid s ním -_- Jinak Orbi tam toho doporučoval MNOHEM víc.

   Ad. hovna: Mno, něco na ten způsob. Hlavně jsem tím chtěl říct, že “přiznat schizoidnost” neznamená jenom to pochopit a nahlédnout ten svůj problém (rozštěpení), ale pak s tím taky pracovat dál a hlavně nespadnout do pózy “Ha, chápu to, už nejsem schizoidní” (analogicky “Ha, moje hovna smrděj, takže já už pánové a dámy neseru”). Protože stejně jako nelze nesrat, tak nelze nebýt schizoidní. Právě ve chvíli, kdy člověk u sebe samýho rozebere tu svoji schizoidnost a konečně pochopí, vo co go, tak tím to zdaleka nekončí a hned na tebe čeká další past nazvaná “snaha o pravdivost” alias “být schizoidní je fuj, takže já nebudu! chaha!” – tohle totiž taky nefunguje (vím o čem mluvím, jsem v tom tak trochu zaseklej doteď). Doufám, že ti v tom nedělám moc bordel.

   Pro úplnost: Schizoidi jsme skutečně všichni, jak bylo mnohokrát zmíněno (včetně mě, Orbitala, Žižeka a zřejmě i Dalajlámy), 100% pravdivej (neschizoidní) není NIKDO. Ale vtip je v tom, že on je docela dost velkej rozdíl už v tom přístupu. Protože už třeba jen to, že pochopíš a přiznáš, že na lidi a sám na sebe něco hraješ, to má brutální value. Lidi se kolikrát odmítají vůbec něčím takovým zabývat anebo to prostě odmítají jako blábol (většinou tím víc, čím křehčí je jejich vlastní malinkej vesmír).

   Jinak sorry, mám pocit, že jsem na tebe byl celkem hnusnej v komentářích výše, ale určitě mi nejde o to se ti vysmívat nebo ti dávat fuck off nebo tak něco. Naopak, ptej se, diskutuj atd., ale zkus předtím fakt naplno používat mozek, hledat a snažit se to pochopit sám. Abych ti to tu já nebo Orbi nebo kdokoliv jinej po lopatě od začátku, slovo od slova, myšlenku za myšlenkou vysvětloval, to je prostě k ničemu a když ti to tu nadefinujeme my (co si máš myslet a jak k tomu máš přistupovat), tak to prostě nikdy nepochopíš a nikdy ti to opravdu nedocvakne. A furt se budeš divit, proč něco nechápeš.

  • No, podle me je to to, co cloveku dojde na tripu. Ze uz to davno vidi, ale nedocvakava mu to. Proste clovek (jeste) nevi, ze neco chape.

   Symbol samozrejme neco symbolizuje, ale zaroven symbol, jako vse vychytane, pouziva Occamovu britvu. Takze to neni jen schovavacka bez vyznamu, to by se nemusely symboly vubec pouzivat. Uplne stejne jako Mordemy by enmusel smazavat komentar, ke kterymu se nakonec dohrabes. To smazani samo o sobe je symbol – snazi se ti rict napriklad (ale NEJEN) to, ze soucasti te tve odpovedi, ktera v uplnosti nebude odpovezena nikdy, je nejen ta odpoved samotna (ktera vyvola dalsi podotazky), ale i ta cesta k te odpovedi – to usili – ta prace. Jsme jako ohari, co jdou za koristi, nikdy ji nedostihnou, jen tak trochu okousou, ale o co jde je ten pohyb, lov, ta zabava pri tom, to nebezpeci. Muzem si to uzit a prozit to, ale ma to jednu podminku: nasi pokoru, tj. ze se neposerem z toho, ze “definitivni vyreseni” cehokoliv nedostanem. Asi ho porad budem chtit, ale zaroven tam musi byt jakasi agnosticka nadstavba, ze to cele neni pro nas, nebo ne navzdy (na tripu ano).


Přidat komentář