Ego | Psychoanalýza

Psychoanalýza Nejsou peníze - není láska

Slovník psychoanalýzy

  • ego - domeček z karet aneb každodenní schizofrenie v praxi. Lidské já je konstrukt, stvořený proto, abysme mohli ve světě, který je kulturní, fungovat jako jednotlivci. Naše psychika a síly, které v ní působí, mohou za to, že si od příchodu na svět doslova výmýšlíme sami sebe. Ego tedy není něco přirozeného (přírodního), co má každý člověk od narození; je to hrad z písku, který se může kdykoliv vlastní vahou zřítit. Na ego, jako konstrukt lidské psychiky, navíc působí protikladné síly, z nichž některé ho chtějí zničit a vymazat (viz. sebedestrukce), protože ego žije samo se sebou v základním rozporu. Ego je sice víceméně funkční, ale zároveň je zdrojem utrpení, neboť pomocí ega člověk nastoluje ve vlastní hlavě řád a z něho pramenící rozdílnost, čímž se ovšem vytrhává z mnohem přirozenějšího vesmírného chaosu a stejnosti. Přesto je ego to, co nás dělá lidmi. Ale je potřeba si uvědomit, že lidská osobnost není víc, než umělý konstrukt, který lze v průběhu času přestavovat a který rozhodně není neměnný. Navíc ego je pouze prostředek k setrvání v "nepřirozeném" lidském kulturním světě a pokud nahlédneme za lidské já, můžeme spatřit mnohem zajímavější a důležitější věci, než je lidská osobnost.
lidské ego
-
Související pojmy: schizoidnostsebedestrukce, syntéza, self, Realita
-
-