Až na dřeň podruhé | Psychoanalýza

Psychoanalýza Kudy pryč z dětského ega

9May/12144

Až na dřeň podruhé

Schizoidní self v pohybu.

Proč není snaha o pravdivost funkčním řešením? Jaká past číhá na člověka, který pochopí vlastní systém falešného self? Z čeho se skládá realita a proč si nevystačíme s pravým self? Druhý díl článku o lidském vnímání světa.

Před rokem jsme si tu podrobně popsali systém falešného self. Probrali jsme falešné self, vysvětlili jsme si, proč si ho vlastně lidé tvoří a jak to celé funguje, zavedli jsme jeden moc krásný pojem (schizoid), a ukázali jsme si, kam až se lze dostat, když se člověk snaží vnímat svět skrze falešné self. Pro ty, co už si to nepamatují nebo na to raději zapomněli: Konečnou stanicí bývá obvykle psychiatrická léčebna; konkrétně oddělení pro katatonické schizofreniky.

Posledně jsme končili tím, že realitu je potřeba cítit, že klíčem je vztažnost. Stavět mezi sebe a svět bariéru, vede k odosobnění, které znamená, že self postupně chřadne a umírá. Ale zároveň jsme si řekli, že je nutné hrát s tím, co má člověk v ruce a hru (na falešné self) přiznat. A za posledních dvanáct měsíců se ukázalo, že právě tohle je velký kámen úrazu. Je zřejmě načase to dovést dál a celý koncept reformulovat.

Tehle obrázek, na kterém je znázorněn ideální stav přitáhl vyloženě nezdravé množství pozornosti. Přestože jsem jasně napsal, že stavu na obrázku nelze dosáhnout, a je to tam jen kvůli schematičnost a vymezení nějakých hranic, našlo se obrovské množství lidí (viz. diskuze pod článkem), kteří po přečtení vítězoslavně prohlásili něco ve smyslu „Třikrát sláva, prohlédl(a) jsem! Konečně vidím, že falešné self je fuj. Teď už budu vnímat svět jen skrze pravé self a bude mi hej!“

Kupodivu je to jako jít z deště pod okap, z něhož vám na kabát kape radioaktivní sajrajt.

 

Dvě kuličky

Hned zkraje jedno malé „překvapení“: Snaha o vnímání světa výhradně skrze pravé self je totožná se snahou vnímat svět jen skrze to falešné.

Člověk, který nahlédne svoje vlastní rozštěpení a který pochopí, jak stupidní, nesmyslné a  nebezpečné je pro něho snažit se neustále něco předstírat, může velice snadno spadnout do opačné pasti a tou je naopak patologická snaha o pravdivost. Na jednu stranu je to logické. Když je lhát špatné, mluvit pravdu musí být automaticky dobré (aneb typická moderní stupidita dualistického rozdělení světa). Ale lidské já není černobílé. Protože koneckonců ani svět není černobílý. Svět dokonce není ani šedivý. Svět hraje všemi barvami Vesmíru! Je to jedna velká světelná show!

Schizoidnost, to není jen falešné self, definice schizoidnosti je především opozice pravého a falešného self. Být schizoidní znamená důsledně rozlišovat dvě imaginárních částí našeho já a stavět je proti sobě. Přitom ve skutečnosti i takzvaně „pravé“ self je jen konstrukt. Stejný konstrukt jako self falešné. Rozdíl je pouze v tom, že jednu z těch kuliček schizoid střeží kdesi uvnitř jako nejcennější poklad a od té druhé se naopak snaží distancovat – přestože se paradoxně právě skrze ní (skrze falešné self) snaží vnímat svět.

Pravé i falešné self jsou jedno. Jsou to dvě strany téže mince. Není to tak, že máme dvě self. Správné a špatné. Ve skutečnosti máme všichni self pouze jediné a vypadá přibližně takto:

Co mají symbolizovat ty dvě barvičky snad vysvětlovat nemusím.

Rozštěpení self je iluze, kterou jsme si vytvořili, aby pro nás bylo možné vůbec nějak fungovat ve světě, který není přírodní, ale kulturní. Je to iluze, na které stojí samotné naše vnímání. Je to iluze, kterou nelze rozbít. Protože pokud bychom jí rozbili, nezbude nám nic. Zůstane syrové reálno, s nímž naše mysl není schopná nijak pracovat.

Falešné self není těžké identifikovat jako ultimátní zlo, jako ostnatý bič, který jsme si ušili sami na sebe a který nás ničí. Ale takové chápání falešného self je značně zavádějící. Falešné self, hry, předstírání a vše, co s tím souvisí, je sice vysoce destruktivní a samo o sobě je to cesta do pekel, ale to neznamená, že je potřeba falešné self úplně odvrhnout. Jak už bylo řečeno mnohokrát - důležitější, než nehrát, je ty hry přiznat. Pochopit je. Přijmout. Akceptovat. U druhých lidí, ale především u sebe. A to neznamená nic jiného, než falešné self učinit součástí sebe. Splácat konečně ty dvě kuličky do jedné beztvaré hroudy, která bude určitě hodně nestabilní, ale která člověku alespoň umožní řešit i něco jiného, než vlastní rozštěpení.

Umožní vám začít se soustředit na to, o co tu jde především.

 

Trojjedinost Reality

Zopakujme si to nejdůležitější: Esenciální je vztažnost. Ale vztažnost ke světu a k realitě - nikoliv k pravému (v horším případě falešnému) self. To nejlepší, co můžete ze života vytřískat není skvělá ženská/chlap, dům snů v Jižním Pacifiku, vlastní dítě a rodina nebo pasivní příjem 100k měsíčně. Je to spojení. Je to feeling. Je to naladění se na vlnu, na které jede celý svět. Už jsem to tu určitě někde psal, ale jediné, o co tu jde, je spojení s realitou.

Ale co je tedy ta realita? Je to (tautologicky řečeno) všechno to, co je reálné? A co je zatraceně reálné? Ne, to už se dostáváme do další slepé uličky, na kterou si můžeme přibít pracovní ceduli s označením postmoderní skepticismus.

Realita v podobě, v níž ji my lidé vnímáme, se skládá ze tří navzájem neoddělitelných složek:

 • Real – takzvaně tvrdá fakta a hard realita. Nebo-li to, co by zbylo, kdyby z planety Země zmizeli všichni lidé a přestala existovat kultura a kulturní kontext. Zjednodušeně řečeno: Například bankovky jsou reálně pouze zelený papír. Dům je hromada kamenů a dřeva. Lžíce je kus kovu. Aby mohl být dům domem, musí ho za něj někdo označit. Dům tedy v tomto smyslu reálně neexistuje. Dům je něco, čím jsme si v rámci kultury označili (reálnou) hromadu kamení (skutečnost, že ji na sebe naskládali lidé není podstatná). Z toho je vidět, jak nesmyslné je snažit se pouze o „reálno“. Skutečné reálno je velmi chudé. Problém s reálnem je však ten, že je před-symbolické, tudíž reálně neexistuje ani „hromada kamení“, neboť výraz „hromada kamení“ už je prostředkem jazyka, který jsme použili na popsání reálna. Reálno vůbec nelze popsat jazykem, protože ve chvíli, kdy na cokoliv reálného použijeme jazyk, tak v té chvíli k popisu nutně přizveme symbolismus, kterým onu reálnou složku obalíme a skryjeme. A reálno zmizí.
 • Imaginary – místo, v němž se nachází zvnitřněný obraz sebe sama. Prostor v němž se naše já snaží získat autonomii. Říše obrazů. Naše vlastní mysl. V zásadě tedy individuální složka každého z nás a místo, kde se „nachází“ (v němž je integrováno) self. Ale zároveň také prostředí klamu a iluze. Právě zde si dnešní upocený postmoderní schizoid upatlá ty dvě kuličky, z nichž jednu označí za pravé self, druhou za falešné self a rozehraje známou destruktivní hru. Tady vzniká ten průser. V naší vlastní hlavě (však kde taky jinde, že ano).
 • Symbolic - symboly a významy popsatelné řečí. Veškeré informace „zvnějšku“, které se snažíme zpracovat. Klíčovým znakem je zaměnitelnost (symbol nemá pevně daný význam) a částečně i kulturní kontext. Stolička je pro člověka z Evropy vždy stoličkou. V zemi, kde lidé stoličky nepoužívají a sedí na zemi, však stolička ztrácí svůj význam. Symbol funguje na základě víry lidí v něj. Zelené papírky mohou plnit funkci peněz (a být tím pádem symbolem) pouze v případě, že lidé věří tomu, že si za ně lze něco reálného koupit. Technicky vzato může být symbolem cokoliv a mít jakýkoliv význam, ale v lidské společnosti a  kultuře (například v pohádkách) jsou symboly většinou omezeny co do obsahu i co do formy. Záleží na kontextu. Lidská psýcha má navíc do jisté míry svůj vlastní jazyk, jímž promlouvá.

Co je na tomhle rozdělení nejvtipnější je, že ho lidé znají velmi dobře už hezkých pár tisíc let. Ano, tohle a nic jiného je ona profláknutá křesťanská trojjedinost Boha. Otec (Symbolic), Syn (Imaginary) a Duch Svatý (Real). Otec, který určuje hranice (symboly, jež na základě kulturního kontextu určují, přes jaké brýle budeme koukat na svět). Syn, jež je produktem Otce (naše vlastní představa sebe sama, kterou si postupně tvoříme na základě toho, co dostáváme z kulturního světa v podobě symbolů). A Duch Svatý, v křesťanství vysvětlovaný jako „boží přítomnost“ (ona tvrdá realita, která je všude kolem nás). Vše dohromady je Bůh.

Až se zase někdo bude řešit, že Bůh přece neexistuje, odkažte ho prosím sem. Samozřejmě, že Bůh existuje. Bůh už ani nemůže být reálnější! Bůh totiž není nic jiného, než Realita sama:

Spojení s Realitou nastává ve chvíli, kdy do hry zapojíte všechny tři složky. Protože tyhle tři aspekty jsou to, z čeho se naše Realita skládá. Právě tenhle koncept stojí v pozadí všech těch východních filozofií o rovnováze. Jde o to vybalancovat všechny tři složky Reality tak, aby v ideálním případě zapadly do sebe. Ale nenechte se zmýlit. Tohle není o tom být v klidu. Naopak. Ve chvíli, kdy do sebe jednotlivé dílky skládačky zapadnou, tak se Realita začne hýbat a výsledkem je neskutečný nářez!

Život není o tom upnout se na svoje falešné self. Život však kupodivu není ani o tom upnout se na pravé self. Jde o to napojit se na Realitu. Zadat správně tři kódy, které spouští odpalovací sekvenci nebeské rakety a odstartovat kosmickou jízdu.

Každý individuální lidský zásek, ať už na klasické schizoidnosti falešného self nebo na snaze o pravdivost nebo třeba na dnešním nejmocnějším moderním symbolu (penězích), se pak dá chápat tak, že onen člověk jednoduše nevěnuje dostatečnou pozornost ostatním složkám reality. To je ten důvod, proč něco nefunguje. To, že jsme dali klapky na oči, odmítáme vidět celý obrázek a soustředíme se jen na jeho část. Čímž se bohužel dostáváme k jeho okraji, kde už není nic.

Je zapotřebí držet se ve středu toho všeho. Jedině tam je světlo. Jedině tam se realita hýbe.

Komentáře (144)
 1. “Technicky vzato může být symbolem cokoliv a mít jakýkoliv význam, ale v lidské společnosti a kultuře (například v pohádkách) jsou symboly většinou omezeny co do obsahu i co do formy.”

  Technicky vzato ANO, ale tohle prave uz lze technicky brat jen jako vysvetlujici ulitbu vsem racionalistum. Ve skutecnosti se to zda byt tak, ze ty symboly nemohou byt cokoliv, viz. vyzkumy Josepha Campbella ohledne mytu, archetypu a symbolu, ktere jsou ve vsech “nezavislych” kulturach pozoruhodne stejne. Proste treba hovno je proste asociovane s necim podobnym, podobne jako krev, voda atd. a tech pribehu taky neni moc.

  Chapu proc jsi to napsal a je to urcite dobre, ale zda se ze symboly jsou proste urcitym zpusobem – asi podle jakesi slovy nepopsatelne rezonance vesmiru – prirazovany nikoliv nahodile a neni to losovani. Kdyz to pritahnu za vlasy: Takova stolicka treba je stolickou mozna jen v nasi kulture a v nejake jine kulture, kde se sedet nesmi, by na ni nesedeli, ale zavazovali by si na ni tkanicky a stala by uplne ve stejnem rohu svetnice a byla by stolickou – malym nenapadnym kusem nabytku, ktery usnadnuje zivot. Snad je to pochopitelny.

  • Napsal jsem to tam proto, aby lidi, co třeba vůbec nechápou, co je tím symbolem jako sakra myšleno, pochopili, že je to jako “něco, za co si dosazujeme něco jiného” (ehm). Nebo ještě debilněji “cokoliv, co zastupuje jiné cokoliv”. Což je samozřejmě blbost a funguje to jenom z toho čistě teoretického hlediska. V praxi je to jak říkáš a jak jsem psal dále. Jde tu sice o řekněme kulturní kontext, ale ony se ty kultury prostě v těch zásadních věcech příliš neliší. A v tom je pak ten vtip.

   Kupříkladu bez ohledu na kulturu, všude se řeší oidipovské drama. Jen holt pak třeba v těch příbězích je někde přímo meč, ale jinde o něco nenápadnější cestovní hůl, a ještě jinde pero z jestřába.

   Ty kulturní artefakty (pohádky, mýty…) se pak schodují v tom, že je to všechno obsahově o tom samém, akorát se používají jiné symboly. Ale nikoliv už jiné druhy symbolů. Tzn. na správných místech (na všude víceméně stejných místech) v příbězích jsou falické symboly, jen je to pokaždé jiný konkrétní symbol.

   • no, vsak ano

    ale melo by to byt receno, protoze uz vidim zastup schizoidu, co si tu tvori vlastni symbolicke vesmiry, takze to bude vypadat jako zde: http://www.imdb.com/title/tt0851578/

    • Proste jeste jinak k tomu obrazku. Je to tak jak pises, ale mezi temi tremi poly mam pocit, ze to neni nic jako posilovna mezi obidkem a veceri. Imaginarno nam ve vsem dela bordel, symbolicnu (kde jsou karty jasne rozdany) se nevyhnem a realno nam da pres drzku, kdyz to poserem a kdyz to neposerem, ale nezklidnime se jak na tripu, tak si ho ani nevychutname. To je tak zivot v kostce.

     • Jasně, že to není posilovna!

      Víš jak, já jsem se tím obrázkem nadepsaným REALITA snažil o jakýsi ultimátní, vševysvětlující popis (anti)schizoidnosti nebo smyslu života a fungování světa nebo tak něčeho. Protože samozřejmě ten obrázek Svatý Trojice je sice skvělej a popisuje to úplně přesně, ale když jsem nad ním poslední pár měsíců přemýtal, tak jsem nějak dostal pocit, že tam něco trochu chybí. A věc, co chybí je podle mýho vyjádření toho, jak to vypadá, když se TO povede.

      My to máme totiž všichni jakoby “rozhozený”. Lidi jsou buď až moc zaseknutý na symbolech (třeba na penězích…) nebo jsou to “rádoby osvícení schizoidi”, kteří jedou na pravdivost (Real) nebo je člověk typickej schizoid, co jede na falešný self a tvoří si něco čistě ve vlastní hlavě (Imaginary). Teda on to je VŽDY mix všech tří složek, je to obvykle vše dohromady, ale jde asi nějak o to, že když člověk nějak “nefunguje” a je v něčem zaseklej, tak by se to (čistě teoreticky) dalo jakoby “zobrazit” na tom schématu (kde je jako zaseklej).

      To už teda začíná trochu zavánět nějakým přísně vědeckým popisem… asi toho nechám. Hlavně teda ten obrázek by musel bejt přinejmenším trojrozměrnej (a mnohem spíš čtyřrozměrnej).

      • Tak tohle se podle me snazi rict vsichni temi obrazky jako je tenhle: http://2.bp.blogspot.com/-qLNVU9m9zCE/Ti6y0Dq0C2I/AAAAAAAABFo/WU0VG0Axdv0/s1600/Quijoteilusion.jpg

       ktere maji v oblibe vsichni psychologizujici jedinci, ale nedokazou poradne rict proc. (Offtopic: fakt miluju google, tenhle obrazek jsme videl pred lety a dal se najit skrz “perception picture cervantes”).

       Ten obrazek jednak existuje, jednak nese jasny informace, ale nezle rict, ze je tam ksicht A vetrnej mlyn A rytir nebo tak neco, protoze to by byli vedle sebe a to by odpovidalo nasemu klasickymu linearnimu uvazovani a tohle je nejaky holograficky/synchroncitni. Totez Escher atd. Proto vsechny tyhle obrazky pritahujou, protoze jsou proste pravdivy a symbolicky vyjadruji prave problem symbolicna a tim se dotykaji fraktalu, kterej obsahuje vlastne vse a ve chvili, kdyz se uklidnime a prestanem zjistovat co a jak a zasmejem se, jak to pak stejne zjistujem, tj. ten obraz vylozene nasajem, mame zase na sekundu obrazek boha v sobe a je nam bozsky.

       • Krásnej obrázek.

        No to barevný ve středu je fraktál. Googlil jsem a tenhle se mi zdál nejhezčí, tak jsem ho pak jen ořízl a nacpal ho doprostřed toho schématu.

        Jo, vystihls to. Lineární uvažování je píčovina. Je nesmysl snažit se na to furt narvat nějaký škatulky. Akorát když něco takovýhle napíšeš a vytvoříš, tak to po tobě pak lidi chtěj. Abys jim to jako vysvětlil a dal jim na to přesnej mustr. Což prostě vzhledem k tomu, že tam je ta symbolická složka, tak to vysvětlit nejde. Přesněji: Nejde to vysvětlit “definitivně”.

    • To je bezva, že linkuješ zrovna Papriku. Tenkrát z toho byli všichni odvařený a mě jedinýmu to připadalo jako umělej blábol a dal jsem tomu průměrný hodnocení za tu krásnou animaci. Takže jsem zase jednou rád, že nejsem až takovej asociál…

 2. Velice doceňuji upgrade článku Až na dřeň a musím zejména ocenit grafické znázornění. To mě skoro až dojalo (neironie). Co se schizodinosti týká, je zajímavé, že jako řešení uvádíš splácat pravé a falešné self do jedné beztvaré hroudy. Kladu si díky tomu otázku, jestli tím myslíš přiznat si; jsem to i to (pravé i falešné s.), nebo ti jde o jakési splynutí obého v celek, který se dále nerozlišuje (nedělí). Tam vidím možnou past v tom, že by se člověk mohl zaseknout a probrat se o nějaký čas dále se stejným problémem (odosobněnost díky užívaní různých self). V každém případě, pokud se člověk rozděluje na dvě kuličky, tak logicky musí existovat v psyché ještě nějaká třetí substance, která toto celé analyzuje a tyto skutečnosti si uvědomuje, případně se rozhoduje, zda se bude realizovat jako “pravé” nebo ” falešné” self. Je to možná právě jakési vědomí, nebo duch. Tedy další trojjedinost. Nebo prostě další level. (“Rozštěpení self je iluze, kterou jsme si vytvořili, aby pro nás bylo možné vůbec nějak fungovat ve světě, který není přírodní, ale kulturní. Je to iluze, na které stojí samotné naše vnímání. Je to iluze, kterou nelze rozbít. Protože pokud bychom jí rozbili, nezbude nám nic. Zůstane syrové reálno, s nímž naše mysl není schopná nijak pracovat.”).
  Pak přemýšlím, vím, že jsi to tu na blogu už řešil, jestli je opravdu imaginary – syn, symbol – otec a real – duch svaty. Nějak mi to nesedí, ale zřejmě máme každý jiný symbolový základ (jakože vtip – paradox). Příjde mi, že syn by měl být real, vzhledem k tomu, že syn je člověk a tedy jakási hmotná substance, které právě dá význam imaginary a tedy duch svatý. Tam by mi seděly i ty předsatvy sama sebe o sobě atd, ale real je prostě člověk. Případně ještě více mi sedí, otec jako imaginary (jako představy, vlastně i boha samotného – jako otce), syn zůstává real a duch svatý jako symbol (opět už sám o sobě jako symbol a dále jako nositel významu a pravýznamu).

  • Ahoj Rito!

   Konečně někdo ocenil patlání se s obrázkama. Vymyslet ty obrázky tak, aby to bylo zároveň hezký, jasný i výstižný, mi trvalo dýl, než napsat k tomu ten text (jako fakt). Jsem ty obrázky tvořil na x-krát, než jsem byl jakž-takž spokojenej. Jen mi trvalo hrozně douho najít správně hezký červený přeškrtnutí, který by nevypadalo jako nakreslený od malýho dítětě nebo naopak jako škrtnutí podél pravítka. Bylo mi jasný, že když budou ty obrázky přesný a když je dosadím na vhodný místa, tak to bude mít sílu. A specielně ten první obrázek jsem tam prostě hodit musel, to jsem věděl ještě než jsem začal tenhle článek psát. Popřením toho prvního obrázku se vlastně v prvopočátku zrodil nápad rozvést původní článek Až na dřeň.

   Splynutí obého v celek: My lidi jsme rozštěpený, nic na světě to nezmění, je to základ přes kterej vnímáme svět. Celý je to napsaný v tý části článku, kterou cituješ. Takže jsem tím myslel především přiznat si to. Ale zároveň to, pokud možno, neprohlubovat a pokud možno nebejt tak důslednej v rozlišování tý opozice (!) oněch dvou částí. To splácání dvou kuliček dohromady je zase spíš schematický. Není to žádný úkon, který by se dal provést v konkrétním čase, nedá se říct, že Pepíček má kuličky splácané dohromady, Anička ještě ne, Honzíček už je splácal a jede na realitu. To je strašně nebezpečný se na to takhle koukat.

   To rozlišování falešného a pravého self má především nějak popsat tu díru, to prázdno, co v sobě všichni máme. To je to rozštěpení. Zase když bych to měl nějak graficky znázornit, tak Self je kulička uprostřed který je díra a ta díra se různě zvětšuje nebo zmenšuje a tím od sebe vzdaluje protilehlý strany tý koule – a to je to rozštěpení. Nebo-li ty dvě kuličky JSOU zplácané. Viz. obrázek číslo 2. Tam jsem se to právě snažil znázornit. Dnešní schizoid bohužel dělá to, že to svoje rozštěpení ještě prohlubuje a snaží se tu díru zvětšit a tu nehomogenní beztvarou hroudu rozděllit na ty dvě kuličky (zelenou a červenou).

   Takže ne, člověk se sám nerozděluje na dvě kuličky, to si už děláme sami v naší vlastní hlavě. Ze samýho strachu před tou dírou, ze samýho strachu z toho prvotního rozštěpení (v křesťanský mytologii bych viděl jako symbol rozštěpení Vyhnání z Ráje).

   Ačkoliv abych to dovedl do konce… To “splynutí” (sevření nůžek, který rozšiřujou tu díru) je podle mě uprostřed toho světla na obrázku číslo tři nadepsaným Realita. Pamatuju si na Ozoře, jak jsem na tripu stál na kopci nad hlavním stage a cítil jsem přesně tohle. Že konečně chápu Vesmír. Uvědomil jsem si teď zpětně, že to nebyla zdaleka jen Reálná zkušenost. Vůbec ne. To byl takovej mazec právě proto, že jsem v tý chvíli pochopil, co je sakra myšlený těma Symbolama a do mrtě mi došlo to moje rozštěpení (Imaginary). Prostě to zapadlo do sebe. A jak jsme tam tak stály, tak jsme se tomu všichni strašně tlemili, protože najednou to bylo křišťálově jasný. V tom byla ta extáze. Pak jsem samozřejmě přijel domů a celý jsem to posral – spadnul jsem do toho, že ta zkušenost byla Real; tj. zapomněl jsem na ty další dvě složky.

   Na tohle si je potřeba dávat strašnýho majzla.

   K tý trojici:

   Původně jsem myslel, že Imaginary je Duch Svatý a Real je ten Syn, ale nakonec jsem to překopal. Otec jako Symbolic mi připadá nespornej, páč Otec má být Bůh a Bůh sám je ten ultimátní symbol od kterýho jako všechno přichází (informace ze světa, který se snažíme přetavit do symbolů; vše, co se snažíme popsat slovy). Teda takhle ono všechny ty tři věci jsou v křesťanství symboly samozřejmě, důležitý je to, co je za nima, důležitej je jejich význam. A tahle Svatá trojice je určitě zatraceně mnohovýznamová (ostatně jako všechno v náboženství).

   Každopádně podle mě Syn (Člověk) je Imaginary proto, že Syn je prostě to self (a později ego). A dokončené lidské ego je (alespoň dle psychoanalýzy) výsledek mnohaletý práce naší mysli, která se snaží vytvořit nějakej konstrukt, kterej by nám umožnil efektivně fungovat ve světě symbolů. Nebo-li Syn je produktem Otce. Ego je produktem světa symbolů (produktem tlaku society, rodičů, zákazů a příkazů, který dítě dostává…). Syn je ta psýcha. Syn jsme my. A my sami sebe nedefinujeme skrze to hmotný tělo (nebo jasně, že taky ano…). Tady je přece mnohem důležitější ten nás vlastní Vesmír, co máme v hlavě.

   Řekl bych, že tomu nahrává i to, že Real složka má bejt i veškerá “hard realita”, tzn. včetně (!) toho fyzickýho těla. Prostě naše fyzický tělo a kamení a stromy a voda, to musí být všechno v jedný složce. Naše fyzický tělo je součástí Real, ale mysl být Real nemůže.

   Ale ona je tu ta sranda, jak je to provázaný. Všimni si, že naše mysl sice řekněme je Imaginary, ale přesto je “uvězněná” v těle, který je Real a právě proto je nucená tvořit si ten svůj soukromej malej Vesmír na základě toho, co přichází zvnějšku a co působí na to tělo.

   Nebo-li ty tři složky jsou prostě neoddělitelný. Vše souvisí se vším. A tímhle se ukazuje, že i tohle moje rozdělení nastíněný v článku je nepřesný (schizoidní), protože je to na sebe všechno strašně těsně navázaný a propojený.

   • Předně k tomu rozdělení (rozštěpení), právě o tom totiž ve svém komentu mluvím. V části, kde tě cituji ( konkrétně věty; Je to iluze, na které stojí samotné naše vnímání. Je to iluze, kterou nelze rozbít. Protože pokud bychom jí rozbili, nezbude nám nic. Zůstane syrové reálno, s nímž naše mysl není schopná nijak pracovat.…) je k tomu klíč. Pokud zde hovoříme o ILUZI je snad její součástí prostor k tomu ji prohlédnout. Jinak by to nebyla ILUZE. A pokud tuto iluzi rozbijeme, tak nám opravdu nic nezbyde. Rozhodně ne nic, co bychom znali, nebo si dokázali představit. To je zřejmě potřeba objevit, i kdyby to měla být smrt ( ale může to být cokoliv dalšího, svoboda, nebo něco na es zase – třeba self verze II – to by byl supervtip). A právě k tomu to všechno směřuje. Předpokládám, že toto L’T myslí, když mluví o odhazování balastu kolem a pouštění se věcí. Bořit iluze. Jde pochopitelně o věc individuální, ale né zas tak docela – tady přichází na řadu mýty a příběhy atd., které se samozřejmě mezi sebou i různě kombinují. Tam někde se protínají všechny tři složky – čeho vlastně? Reality?
    Zkušenost z Ozory byla asi fakt mazec! A v tom s tebou souhlasím, že je strašně jednoduchý spadnout potom do nějaké pasti. Vyžaduje velkou dávku soustředění, pozornosti a také (mé oblíbené) upřímnosti sebe sama k sobě samé, si té pasti vůbec všimnout. Velkou pastí je ale taky dojem, že když člověk něco vyřeší, že už je hotovo a dál není nic.
    Z toho jak popisuješ real – imaginary a symbol tady, tak mi stále příjde divné, že by duch svatý byl real („Real – takzvaně tvrdá fakta a hard realita. Nebo-li to, co by zbylo, kdyby z planety Země zmizeli všichni lidé a přestala existovat kultura a kulturní kontext. Zjednodušeně řečeno: Například bankovky jsou reálně pouze zelený papír. Dům je hromada kamenů a dřeva. Lžíce je kus kovu. Aby mohl být dům domem, musí ho za něj někdo označit…Dům je něco, čím jsme si v rámci kultury označili (reálnou) hromadu kamení…Z toho je vidět, jak nesmyslné je snažit se pouze o „reálno“. Skutečné reálno je velmi chudé.“), a ne imaginary („Naše fyzický tělo je součástí Real, ale mysl být Real nemůže“).(“Ale ona je tu ta sranda, jak je to provázaný. Všimni si, že naše mysl sice řekněme je Imaginary, ale přesto je “uvězněná” v těle, který je Real a právě proto je nucená tvořit si ten svůj soukromej malej Vesmír na základě toho, co přichází zvnějšku a co působí na to tělo.”). respektive mi příjde, že ducha svatýho jakoby vůbec neřešíš a real na něj “zbyl”.
    Ano, vše je provázané, právě proto, že je vše jedno.

    • Tuhle ILUZI ale prostě nelze rozbít. Protože na tý ILUZI to celý stojí. Lidi, kterým se to podařilo rozbít zahubí sami sebe. Zblázní se (doslova). Zhroutí se jim self (?).

     Tohle lze podle mýho názoru tak maximálně nahlédnout, ale určitě ne “prohlédnout, rozbít a dostat se nad to” (nad to ve smyslu “už to na mě nepůsobí”). La Tibor myslí podle mě právě a především to nahlédnutí. Pochopit, jak to je a podívat se na to trochu z nadhledu (z akvárka nad). Což samozřejmě má jistý osvobozující efekt, má to terapeutickej účinek. Člověk pak není až takovej otrok.

     Ale tohle je mnohem hlubší záležitost, než nějaký primitivní hry, co hrajeme se svým falešným self. On není problém nahlédnout (prohlédnout etc.) třeba to, že když mám založenej Facebook account a vkládám si tam statusy o tom, co dneska dělám, že je to jen shit a performance. Pak “není problém” ten FB účet smáznout (třeba). A už si ho nezakládat. V tomhle případě je to jasný, prohlédnu iluzi a rozbiju ji (rozhodnu se, že už nebudu její součástí a že já tyhle hry hrát nebudu).

     Nicméně to, co myslíš ty, je zřejmě něco jako “prohlédnout vlastní self”. To je zkrátka sci-fi. To už se můžeš stejně tak pokoušet “prohlédnout vlastní tělo” a povznést se nad vlastní fyzickou schránku a jen ve formě energie lítat Vesmírem. I ve chvíli, kdy prohlédneš svoje tělo, tak prostě lítat nebudeš. Stejně tak ve chvíli, kdy prohlédneš svoje rozštěpení, prohlédneš to, že je to celý jen iluze, tak prostě bez self fungovat nelze – jako nelze lítat.

     Možná jsem jen špatně zvolil to slovo. Zkus si místo ILUZE dosadit KONSTRUKT, třeba ti to bude dávat větší smysl. Šlo mi prostě o to ještě jednou připomenout, že si sami sebe jen vymýšlíme a že by se člověk v tomhle ohledu neměl brát tak strašně vážně (že tam prostě nejsou ty tvrdý kuličky pevnýho JÁ). Jinak teda brát se vážně nutný rozhodně je (o životě a všem ostatním nemluvě). Doufám, že si z tohohle mýho prohlášení o tom, že se člověk nemá brát tak vážně, někdo nevezme sdělení, že je to všechno jen taková sranda a je potřeba nebrat to vážně…

     Duch Svatý: Říkám si, že holt budeme muset trochu víc zabřednout do teologie, abysme tohle plně rozkryli. Co jsem četl o tom, jakej je křesťanskej pohled na Ducha Svatýho, tak mě nejvíc utkvělo v paměti, že Duch Svatý = Boží přítomnost, která je VŠUDE. Z toho mě osobně vychází, že VŠUDE je pouze ta hard složka, ten reálnej tvrdej hardware. Ta hmota řekněme (tady už jasně cejtím, že je to špatně, ale budiž). Myslím, že kdybysme se začetli do Bible a mrkli se, jakým způsobem se tam Duch Svatý projevuje, tak bysme byli moudřejší. Ale zatím jsem neměl koule na to Bibli otevřít.

     A máš pravdu, že Duch Svatý mi na to schéma tak nějak “zbyl”. Ale Otec a Syn jsou podle mě víceméně jasný, takže Duch Svatý mi tam tak nějak vychází. Přičemž nechci tvrdit, že je tenhle výklad úplnej a dokonale všeobsahující (byť přiznávám, ta snaha tam ode mě byla a už jsem to v komentáři výše tvrdil…).

     • Hodně jsme se zasekli právě na ILUZI/ KONSTRUKTU (je jedno, které slovo použiješ) a je strašně složitý se o tom bavit, protože tím se to akorát štěpí dál. Rozumím ale tomu, jak to myslíš. Přemýšlím, co v tomhle kontextu znamená rozbít iluzi – v tom vidím slepé místo naší diskuze. Pro mě je to asi ji prostě prohlédnout a pak s ní nějak dál operovat. V podstatě je to jako práce s informací, kterou získám a můžu nějak využit (nebo nemusím).
      To co jsem chtěla napsat je, že je vždycky něco dál. Nakonec ty jsi napsal Až na dřeň II., čímž jsi rozvinul a posunul a nějak jsi zpracoval to, o čem se psalo v Až na dřeň I. Další level.
      Ovšem k tomu, kde to má hranice popravdě nevím, co ti na to mám napsat. Z toho co vím o světě, co se akvárek týka, můžu říct zase akorát to, že když akvárko prohlédneš, nebo si uvědomíš, že jsi v akvárku, příjde změna. Ta změna se ale nedá nijak definovat a bylo by to zas jen další akvárko, kdyby se o to člověk snažil. Takže co všechno lze a nelze je relativní. Lítat Vesmírem ve formě energie by bylo docela hezký a možná to nakonec tak nějak i bude (Fontána).

      Část o trojjedinosti ještě bude.

      • “Pro mě je to asi ji prostě prohlédnout a pak s ní nějak dál operovat.” – tak v tom případě si myslím, že se v zásadě shodneme, jen si z nějakýho důvodu tak úplně nerozumíme (neslyšíme se? máme jinej slovník? visí nad náma stín LT…?). Prohlédnout iluzi a pak s tím dál pracovat. To je ono! Protože tohle byl kámen úrazu článku Až na dřeň I., kdy lidi si ho přečetli, prohlédli iluzi falešného self a místo, aby s tím teda dál pracovali a snažili se to poznání a tu informaci nějak zahrnout do svýho života, tak udělali pouze to, že falešný self totální odvrhli, prohlásili, že teď už pojedou jen na pravý self, a že mají konečně vyhráno. A takovejhle přístup dopadá špatně (mohl bych vyprávět).

       Takže ano, je to o tý změně, která nastane už jen tím, že člověk pochopí, v čem se to vlastně plácá. Což je v kostce to, co je za tímhle blogem a proč se tu patlám s nějakejma obrázkama a článkama a proč jsem upgradoval Až na dřeň.

       A jo, je fakt strašně těžký tyhle věci nějak rozebírat, protože ať řeknu cokoliv, tak už ve chvíli, kdy to říkám (píšu), tak vím jistě, že tak, jak to říkám to vlastně nemyslím. Čím víc to člověk rozebírá, tím schizoidnější se ty závěry jeví… no štěpí se to no.

       K tomu, že se to nedá definovat už snad jen poznámku, že právě ta snaha o definici toho, co se to vlastně sakra stalo a co přesně je jinak, pak dost možná celou tu změnu podkopává a člověka stahuje zpátky.

       Fontána je další z děl, ke kterejm se budu muset vrátit. Viděl jsem jí tak tři roky zpátky a vím určitě, že mi tam cosi uniklo.

       • Takže k tomu rozdělení teda. Duch Svatý je prostě něco, jako duše. Božská podstata. Z tohoto důvodu patří jednoznačně buď do imaginary, nebo do symbolic. Ježíš je Bůh – člověk, lidství samo, proto bych ho zařadila do real. Zajímavé je, že původně byla jednota – jen Bůh. Až když se objevil Ježíš, vznikl i Duch Svatý.

        • Hoj, už jsem se bál, že se sem nevrátíš (potom, co se v týhle diskuzi dělo :-)

         Duch Svatý = něco jako duše… tak to by šlo, že jo. Božská podstata, boží přítomnost. Ale to mi prostě zase evokuje, že to patří do Real. Když to napasuju na moje schéma, tak duše = to něco, co je reálný, co nás spojuje s “realitou tam venku”. Je to ten dělící most. Ve výsledku tím pádem i “jádro” toho rozštěpu. Jednoduše Self (to nejzákladnější, původní self, který má i malý miminko, když se narodí).

         Ježíš je určitě člověk (lidství samo), s tím souhlas. Ale je to Syn Boží. Je to “produkt” Boha-Otce. Tím, že je to produkt, že je to něco, co ten Otec “stvořil”, nemůže to být Real. Neboť už je to konstrukt. Je to ten domeček z karet. Je to ta naše lidská (dospělá) psychika. Ego.

         Původně byla jednota. Myslím, že jednota byla jen v Ráji – zmizela ve chvíli, kdy z něho lidé byli vyhnáni (Ježíš přece přišel do už pokurvenýho světa, kterej měl spasit). Vyhnání z ráje = symbolický vznik rozštěpení (přestává být jednota, začíná se hrát o rozdíl).

         • No, nevim. Jde právě o to, ze do doby Ježíše byl Bůh jednotný. Potom přišel Ježíš a najednou se Bůh stal trojjedinný (uvědomil si člověk sám sebe? – je zde nějaká analogie s pravým self a falešným self?). Takže jsem spíš myslela tuhle jednotu. Jedníotu Boha. Jinak člověk a Bůh asi opravdu jen v Ráji. To s tebou souhlasím.
          “Ježíš je určitě člověk (lidství samo), s tím souhlas. Ale je to Syn Boží. Je to “produkt” Boha-Otce. Tím, že je to produkt, že je to něco, co ten Otec “stvořil”, nemůže to být Real. Neboť už je to konstrukt. Je to ten domeček z karet. Je to ta naše lidská (dospělá) psychika. Ego.” – právě to na mě působí jako zhmotnění Boha, (jeho projev/otisk v realitě).
          Diskuzi jsem samozřejmě pečlivě a se zalíbením (respekt ti!) sledovala :)

          • a co tahle… trojjedinost:

           1 neprojevené nic – ani Bůh a ani prostor prostě nic, prázdnota neboli záře bez formy, nic.(nepředstavitelné pronás) tohle jako skutečnost – opravdická realita, pra – vědomí které se neprojevuje, jen je

           2 – 3 vědomí se projeví- uvědomí se a tím stvoří dvojníka BOHA jako odlesk sama sebe a to v čem se Bůh může uvědomit – prostor

           Tím vznikne uvědomení v prostoru a současně stvoření – veškeré smyslové prožitky a ve formě uvědomování si přírody a prožitků na jedné straně a čisté uvědomování si uvědomování (vyšší řád) na straně.

           pak máme tři “formy” v jednom.
           1. původní neprojevenou jednotu – prázdnotu, reál
           2. stvoření (mimovolný akt v rámci vymezení se prázdnoty vůči sobě – akt sebeuvědomění v prostoru)
           3. uvědomování si tohoto stvoření (BůH)

           člověk jako součást stvoření, neprojevené jednoty a Boha se může uvědomit… ale jde to ztuha :o) teda taknějak tovnímám. ego se objevuje v bodě 3 kdy má člověkzastřené vědomí. ego mu pomáhá udržet si všecky tři složky v chodu (telo i ducha v prázdnotě) aniž by věděl že je součástí jednoty (prázdnoty či vyšších celků stvoření. těch schodů jak píšete akvárek mohou být mraky. je to fraktálek.

          • Asi mi fakt nezbyde, než si konečně otevřít tu Bibli.

           No, na každýho z nás to působí jinak – však jsou to taky symboly, že jo :-) Pokud mi to předá jinej příběh, než tobě, ale oba si z toho vezmeme něco, co má hodnotu, tak to vyloženě špatně asi taky není…

           Hlavně si myslím, že tahle moje teorie je jen jedna z mnoha teorií, který se dají na ty příběhy z Bible napasovat. Je tam toho mrtě a každej ten příběh je mnohovrstevnatej. A Ježíš je vůbec kapitola sama pro sebe. Rozebrat mytologii by bylo zřejmě na celej samostatnej blog…

           Ale je to fakt boží na tyhle věci přicházet a vidět v těch příbězích analogie pro vlastní život.

  • Souhlasim! Tyhle analyzy vedou k dalsimu levelu schizoidnosti a pozorovani a ty zas k dalsimu, Podobne jako ten obraz, ze prohlednutim tyhle iluze “jen” vskocime do dalsi iluze, coz vede ale k mylnym zaverum lenochu a srabu, ze to tedy nema smysl a lze zit v te puvodni iluzi/matrixu. Jenze poznani toho fraktalu, tech vzajemne vnorenych iluzi, ktere muzeme vzdy jen schizoidne popsat z levelu+1, to uz je ta realita! Ne nejaka ta konkretni iluze, ale ten fraktal vnorenych akvarek!!!

   A nejak se s tim pracovat da, asi uplne stejne, jako lze udelat soucet nekonecne rady cisel.

 3. Ty tři složky trojjediné reality mě taky trochu zmátly

  real – něco co objektivně existuje ale netušíme co to je a vůbec to nedokážeme pojmout, naše myšlenkové a smyslové vybavení to automaticky mění k “podobě své”. Prostě hardware – existence – evokuje mi to možná něco věčného nestvořeného bez formy a tvaru (otec?)

  imaginare – něco co si již uplácáme vlastní myslí, subjektivní obraz formy a tvaru (syn), cokoliv je možné si uplácat a protože je skutečně možné si uplácat úplně cokoliv – jedná se o hlínu – substanci, to zrozené, to co se hýbe, můžeme říct že je to prvorozený syn?

  symbol – tam mám problém, možná to cítím naopak než to bylo myšleno. hlína která je oživena tvůrčím prvkem, semeno které vyrůstá v strom, kreativita, chi, tvůrčí síla, informace která formuje a oživuje hlínu. je to duch? to co dává fomu, mění ji, způsobuje vznik a zánik, věčný pohyb.

  • To tomu zas Mordemouch dal timhle clankem :D

   Predesim je mozna vhodne si uvedomit, ze rozdeleni na Real-Imaginary-Symbolic je rozdeleni SYMBOLICKE. Tady vsichni jdou po tom realnu at uz maji neco v rukou. Eventuelne ti, co timhle blogem opovrhuji, budou tvrdit, ze svata trojice je imaginarni nesmysl. Neni to real, neni to imaginace, deal with it.

   Dulezitej je ten fraktal. Podobne jako psychoanalyza rozkodovava obrazy a symboly, ale jak to cini? Skrz realno ani omylem, vzdyt psychoanalytik nebo zde Mordemy sam je symbolem otce, ktery vsechno vi. Psychoanalyza je realna, resp. se realna dotyka, ale ne tim, ze by sdelovala pravdu asi jako 1+1=2, ale tim, ze modelove sehrava tu hru o level vys a ukazuje tim ten multi-level a od toho se mame vedome ci mene vedome (pro umelce) odpichnout.

   • mě zaujalo stejně nejvic, že rozhodujici je feeling. to ostatní je povidani o TOM, nikoliv TO. Pokud mi zableskne ze TO je TO, musím to ihned to rozbit . protoze je jasné ze jsem v omylu

  • No je to drobet těžší na pochopení, i pro mě je to pořád docela mind-fuck.

   Real – tím prvním souvětím si to popsala téměř přesně řekl bych, ale vůbec mi nedává smysl cpát tam na konec toho Otce. Otec (s velkým O) je instance, která káže, jaká má být ta forma té reality. Je to teprve Otec, který zařídí, že si Real složku transformujeme k “podobě své” (to chápeš zcela správně řekl bych). Otec nám dává plány, dává nám návod, jak ten hardware, jak tu tvrdou realitu, nacpat do toho našeho malýho Vesmíru. O tom je přece veškeré symbolično. Symboly dávají významy.

   Imaginary – no subjektivní… jako ano a ne, viz. diskuze výše. Každopádně tématem je lidské vnímání světa, takže jasně, že je to “subjektivní”, ale zároveň je i tahle složka ovlivňovaná těmi druhými dvěma (tou hard realitou a pak symbolama). Prostě lidská mysl tu Realitu konstruuje v zásadě stejným způsobem u všech (!) lidí. Mít zcela subjektivní obraz formy a tvaru světa znamená bejt psychotik a takovýhle lidi se obyčejně umisťují do ústavů, protože mají problém zvládat jakýkoliv běžný úkony. Zase bacha na tu propojenost, je to všechno zavinutý do sebe, je to neoddělitelnej (!) mix. Ve chvíli, kdy se v tom člověk začne rejpat a snaží se nějak přesně definovat tu jednu část, začne se mu obvykle výklad rozsypávat pod rukama…

   Symbol – no tak to zkus nejdřív úplně obecně: Polož si to na úplně nejjednoduší úroveň. Písmenko “A” je symbol, který něco zastupuje. Zastupuje to naše hrdelní “A”, který vydáváme, když mluvíme. Řeč je pak dohodnutej systém symbolů. “…hlína která je oživena tvůrčím prvkem…” – jako jo, socha je samozřejmě taky “symbol”, symbol je všechno, co lze popsat slovy. Ale opět, symboly prostě nestojí samy o sobě, je to provázaný s tím “reálnem” (Real) a s tím naším “soukromým” Vesmírem, kterej je stejně zase napojenej na Real a bere si info k popisu Real složky ze symbolů (uf).

   • diky, toho otce jsem tam dala navíc jako “symbol” – chtěla jsem to napasovat na trojjedinost, ale to není třeba

    židle – symbol na kterém se sedí, kus ohnutého plechu, kybl… když zmizi slova tak naskoči…co? čin. sednu si. to je asi ten střed – přirozená akce

    • “symbol na kterém se sedí” – no jasně, ale pak jsou i symboly, na kterých se sedět nedá, že jo… :-) Ta židle je prostě židle (kus dřeva). Sedí se na kusu dřeva, my tomu kusu dřeva dali jméno (označili jsme ho symbolem, aby jsme furt nemuseli říkat “kus dřeva” a taky abysme tenhle druh kusu dřeva odlišili od jinejch kusů dřeva – třeba od stolů).

     • jde mi o tou souhru všech prvku – teď kreslím tvými barvami (jak jsem to pojmula od tebe) jinak má každý svůj baťužek s instrumenty
      real – změť existence, neviditelné plátno na kterém malujeme (třeba židli , kus skály, západ slunce, teplo, pláč)
      imaginary- mysl která dává židli, skále, slunci, teplu a pláči tvar a to na základě vývoje dohod (geneticky a splečensky)
      symbol-pohyb který je vyvolán myslí, smysl toho všeho. na řidli si sednu, skálu opracuji nebo ji pohladím rukou, slunci nastavím tvář, teplo je příjemné a pláču soucitem. teda vše běží najednou a pořád se hýbe.
      V momentě když si začnu vymýšlet, tak postavím bariéru a tuhle souhru rozbiju. přirozenost znamená cítit jak to vše ladí, nechat běžet, na židli se sednout (nebo nesednout), pohladit, nastavit tvář. nic navíc – jen to co je

 4. Zdechni, ty zkurvenej kokote

 5. Smrdíš víc než tvojí mámě kunda

  • To co predvadis je masakr. Behem jednoho dne v nekolika emailech tak brutalne strhat svuj vlastni mytus… no asi to jinak nejde. + ten fasoun nebo spis Stalin v tobe taky bude, to ne ze ne. Navrh na dalsi knihu by mohla byt sebeanalyza. Stranky by byly napustene LSD. Takova kniha by nezapadla, ale po tomhle, cos predved, mas skutecne o fanousky postarano i tak podobne jako mgr. Kaluza.

   • Patříš do plynu, ty buzerante

    • Pravé self Jana Sterna konečně v akci – až na dřeň!

     • Moje právé self poznáš brzy

      • Mohl bych se prihlasit do poradniku na fyzicke poznani praveho self Jana Sterna http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Stern ?

       V posledni dobe je mezi mainstreamem v oblibe Fight Club http://www.csfd.cz/film/2667-klub-rvacu/, tak se 12 letym zpozdenim nekde na prazskem predmesti?

       Nebo mam jeste lepsi napad… co takhle regnout janstern.cz a udelat tam rozhovor? Upozornuju, ze La Tibor NENI muj pravy nick, ale je to ve skutecnosti Orbital a asi bych mel prispivat prave pod nim. Na druhou stranu to mam jisteny tim, ze jak antinackovsti levicaci nemaj ani na Cyklon-B, kterym by vyhladili burzousty, tak nemaji ani na letenku pres Atlantik. Tak si asi vymyslim novej nick a budu se pochechtavat z superegoidniho trunu.

       Chlape, dej se do kupy, O NIC KURVA NEJDE, nocni mury jsou natolik zivouci, nakolik jim davas vahu. Jestli pro tebe mohu neco udelat, tak se ozvi pres PM. Tohle, co se ted deje, proste neni dobre. Mordemy ani nikdo jinej te nechce znicit.

 6. Proč pan [CENZUROVÁNO by Mordemy] z Rychnov nad Kněžnou, potažmo Brna, neodhalí hlavní příčinu našeho sporu? Proč nepopíše, jak se vetřel do mojí rodiny a sexuálně obtěžoval mého šestiletého syna? Proč běhají takoví pedofilové volně po světě? Proč jsou beztrestní???

   • Omlouvám se vám pane Sterne za příkré odsudky, nevěděla jsem, že pan [jméno CENZUROVÁNO by Mordemy] alias Mordemy zneužil vaše dítě, v tom případě váš hněv chápu

    • Už to začíná být poněkud jednotvárné a nudné (specielně když “Květa” i “Jan Stern” píší ze stejné IP adresy).

     • Tak proč se pane Petře Šveci z Rychnova nad Kněžnou bojíte vystupovat pod vlastním jménem? Třeba proto, že by se přihlásili další poškození rodiče? Nebo dokonce děti, o které jste pečoval? Hm?

      • Těch pár stovek a mobil, co jste ukradl vem čert, ale osáhavat mého syna nebudete!! To si pamatujte!!

      • “Další poškození rodiče” – roztomilé :-)

       • Nevím, kolik lidí jste okradl a zneužil, ale my se brzy potkáme u soudu. Můj syn se rozhodl SVĚDČIT! Vaše hra je dohrána!

        • Nápodobně – BANNED!

        • to je nějaká hra, že? dokázat v praxi, že slova ačkoliv jsou to jen slova mohou být pěkně nepříjemná pokud v nich člověk hledá nějaký smysl.
         a pokud v těch slovech nalezne smysl víc lidí (stejné vyhodnocení symbolů) tak mohou slova hezky otrávit a dokonce i zkomplikovat život.

         zajímalo by me zda jste skutečně ten psychoanalytik z Wiki co píše eseje

         • Zní to nepravděpodobně, ale je to skutečně on. Sám Jan Stern osobně. Vyměnili jsme si pár mailů a pak se cosi stalo a Stern se “zbláznil” – spamuje mi mailovou schránku, kde vyhrožuje smrtí mě a celý mojí rodině, posílá fotky kostí a pověšenejch lidí a tak…

          Vypadá to, že se mi podařilo rozbít mu jeho malej soukromej Vesmír a jemu z toho trochu hráblo. Je to dost smutný, poněvadž ten člověk je očividně hodně na dně a v zásadě potřebuje pomoc… Ale dokud se trochu neuklidní, těžko můžeme kdokoliv cokoliv dělat.

          Jinak mohl bych tu ty jeho kecy samozřejmě smazat, ale nechám to tu jako připomínku toho, co se s člověkem může stát, když neustojí to, jak funguje svět.

          Aneb i lidé, kteří dokáží velmi přesně popsat lidi, život, svět, etc. (jako to dělal Stern), můžou být ve výsledku naprosto mimo realitu, protože to prostě nezvládnou.

          • Tohle je proste NESKUTECNY. Mordemy ja chapu, ze jsi na ty 15lety holcicky, ale ze Sternovi zneuzivas deti ROFL

           Tohle je Oldsurferovina jak vysita. Nas nadejny esejista a psychoanalytik Jan Stern se proste zblaznil a uplne mu ruplo v kouli. Sterne: to ze ty se v netu nevyznas a vsechno to vypada nerozkodovatelne neznamena, ze to lidem co se na netu pohybuji (byt s anonymnima prezdivkama), neni uplne jasny.

           Jsi jak pes, co v nepritomnosti panicku vlezl do postele a vysral se tam a pak po jejich prichodu dela, ze se nic nedeje.

           NESKUTECNE!

          • Jinak tenhle thread, ten jiny web, tenhle web, Stern a vsechno dokazuje, ze psychoanalyza funguje. Vlastne mi to (sebe)demaskovani Jana Sterna, kde Mordemymu vyhrozuje smrti, koncentraky, strhavanim nehtu a vymysli si stupidity typu medialnich hitu a la zneuzivani deti je sympaticke. Furt kurva lepsi nez ty radoby perfektni schizoidni obrany radoby tupych lidi, co “jen tak” existuji.

          • No je to zajímavá změna po těch desítkách lidí, co se skrytě snažili přesvědčit okolí (a tenhle blog), že jsou strašně v pohodě. Tady je to zahraný tak krásně otevřeně a “čistě”, že člověk vůbec nemusí přemýšlet nad tím, co se tomu člověku na druhý straně republiky honí hlavou.

           Jo, ta naivita mi taky přišla vyloženě “roztomilá” – on si snad vážně myslí, že mu to tady někdo žere. Holt není chlapec vycvičenej z internetovejch diskuzí no. Skoro mi přišlo líto ho banovat…

 7. Na téhle stránce jsem jen díky tomu, že jsem se dostal na stránku janstern.cz, kterou založil kdosi s emailovou adresou [CENZUROVÁNO], zadal jsem do vyhledávače mordemy a hle co vyskočilo – psychoanalyza.com… Předně bych rád, mírně řečeno, vyjádřil pochybnost o autenticitě tamního rozhovoru, který má pravděpodobně Jana Sterna a jeho názory návštěvníkům stránky představit. Jsou tam hlouposti a působí to tak, že otázky a odpovědi psal jeden člověk s jistým úsmyslem. Vzhledem ke zdejším příspěvkům, v nichž pan Mordemy (doufám, že není natolik odvážné usuzovat, že jde o zakladatele oněch stránek) píše o Janu Sternovi o těch mailech a podobně, mám pocit, že pan Mordemy má agendu (teď to bude znít opravdu konspiračně) – Jana Sterna zdiskreditovat. Ukřivděný fanoušek?

  • Že by první reinkarnace Jana Sterna zde na blogu? (to byla rychlost) Ale třeba to není Honzík…

   Bohužel, rozhovor je autentický. Odpovědi Jana Sterna jsou kupodivu překopírovány z mailové konverzace s JS a nejsou nijak upraveny. Všechny výroky (včetně těch o buržoazních hovnech) JS skutečně pronesl (ve stejných nebo podobných souvislostech jaké nastiňují otázky). Je mi líto. Kdybych nečetl, neuvěřím.

   A právě proto, jaké jsou to, co Stern říká kraviny, vznikla stránka janstern.cz

   Je to smutný, ale když se podíváš do komentářů výše, tak Jan Stern se tu už stihl solidně zdiskreditovat sám.

   • Díky za odpověď. Honzík opravdu nejsem, i když nejsem ani alex.. proč si nedopřát luxus změnit své jméno, že.. Ale v podstatě ze stejného důvodu mě jako Sternova fanouška stránka trochu prudí. Tváří se oficiálně a přitom tam jsou žvásty: psaní pro Mladou frontu; kniha Zábava nebo peníze… (vždyť neexistuje, nebo ano?); Psychoanalytický výklad Satanské (!) Bible; to, že nikdy nedostal za knihy zaplaceno… Pokud jde tedy o otázky, na které odpovídal mailem, napadá mě jen to (a teď budu hodně fabulovat, bez urážky), že jde o něco podobného, jako je případ jistého Kapeše, který byl popsán v Novém Prostoru. Zkrátka jste ho svými maily štval, a proto takhle odpovídal. Ale to je jen má fantazie. A k těm příspěvkům v diskuzi.. podepsat se jako Jan Stern může kdokoli.

    • Haha. Takže je to jasný :-)

     BANNED! dnes podruhé pane Stern.

     • no popravde, byl by to prvni clovek na kteryho sem narazil krome me, kterej pouziva realtime vyhledavani v google; ale ja to delam kvuli praci…

    • Podepsat se jako Jan Stern bezprostredne po vymene tech emailu a eskalujicim nedorozumeni skutecne muze teoreticky kdokoliv, ale ze to nebyl Jan Stern, je asi tak pravdepodobne, jako ze se ta sklenice vody na mem stole zacne ted varit. Bilionkrat pravdepodobnejsi je, ze Sternuv email nekdo hacknul a od zacatku misto nej odpovidal nejaky pomatenec. Ale ta osoba, co tu vykrikuje po foru je ta sama, co psala ty emaily.

     Ty jsi samozrejme tez krajne podezrely Sternovec, ale az se kouknem na spiclovaci data, ktery tu ma Mordemy rozmisteny a ktery jsou napojeny na specialni CIA behavioralni spiclovaci softwer, proti nemuz neni jine obrany, nez si zmenit vedomi 500+ mikrogramy LSD, tak na to prijdem s pravdepodobnosti vrouci sklenice ;)

   • LOL tady to bude este hrozne zajimavy, jasne ze tohle JE Stern, jakoze z ghostama bojuju uz x let, nemels mu rikat o IP adrese, no nejak mu to zavirujem/zaspywarujem primo z tyhle stranky a pak je mozny streamovat, jak si PAN AlexoStern honi u strhavani nehtu zaziva.

    • Jsem doufal, že to bude hrát důmyslněji, ale jeho styl psaní je strašně poznat.

     A prej “proč si nedopřát luxus změnit své jméno, že.. ” – ROFL.

     • +1

      cim vic toho clovek vi, tim vic navodu dava + jeste ten Novej Prostor, kam Stern psal/pise clanky

      btw. jediny, kvuli cemu ma NP hodnotu si kupovat; kurva Sterne, priznej jaka jsi sracka, tohle je fakt muceni realtime

  • Mimochodem je zajímavé, že ses dostal na stránku janstern.cz, když ta stránka ještě ani není pořádně indexovaná v Googlu ;-*

   • Koupil jsem si nedávno Černé libido a dal jsem vyhledávat Jan Stern podle času, jestli se náhodou neobjevila recenze.

    • Smůla, ani takhle zatím nelze janstern.cz najít.

     • omlouvám že vstupuju do diskuse zvenčí, ale ja tu adresu našla hned (vygooglila jsem si ji) a dle toho si udělala obrázek že existuje nějaky Jan Stern. Ve Wiki je taky odkaz ale nic moc takže to mi přišlo divné, žádné skutečné eseje. To je vše co o pánovi existuje a takmě hned napadlo že je to jen fejk. Virtuální hra :o) ale zaujala mě na první pokus.

      • Tady není žádné “zvenčí”. Tohle je veřejnej blog a do “diskuze” může vstupovat naprosto kdokoliv.

       Eseje má Stern například na blistech: http://blisty.cz/aut/1204/art.html?page=all
       v A2: http://www.advojka.cz/autori/jan-stern
       a v Novém Prostoru: http://www.novyprostor.cz/clanky/jan-stern.html

       Janstern.cz je a není fejk. Kupříkladu ten rozhovor je skutečně pouze výtah z mailové konverzace se Sternem.

       Původně to měla být stránka “O Sternovi”. Původně na tom měl spolupracovat právě JS, kterému bylo nabídnuto, jestli by nechtěl vytvořit web (právě proto, že o Sternovi neexistuje žádná stránka). Ale po nějakých dvaceti mailech začal Stern blbnout a když viděl, že janstern.cz může úplně pohodlně vzniknout i bez účasti Sterna, tak se namíchnul, zbláznil se, a rozjel tohle psycho (konečně ukázal svoje sternovské true self; což je super). A to už pak janstern.cz jednoduše vzniknout muselo, protože tady nelze dělat nic jiného, než si z toho všeho prostě udělat prdel a hodit to do světa.

       Takže ano, třeba to, že je Stern fanouškem Lacana je fejk – ale to klíčové na janstern.cz (rozhovor) už fejkem není. A v tom je ten vtip. Samozřejmě, že když na ty stránky někdo přijde, tak se z toho dá s trochu snahy vyvodit, že tam cosi nesedí (např. Stern nenapsal osm knih, ale jen sedm a není problém si to dohledat kdekoliv jinde) a že je to fejk. Ale to je něco, co musí v prvé řadě pochopit sám Jan Stern. Což je zároveň i hlavní důvod, proč ty stránky vznikly. JS se očividně bere strašlivě vážně, když je schopnej rozpoutat tohle, co tady předvadí (čímž nemyslím to, že by se člověk neměl brát vážně…).

       A samozřejmě, že je to jako jen “hra”, ale zároveň to hra vůbec není. Pokud ti někdo vyhrožuje smrtí, tak to samozřejmě není “hra” – to může napsat jen člověk, kterej má hodně těžkej problém sám se sebou. To jestli to Stern začne za pár dní/týdnů hrát na to, že to buď a) vůbec nepsal on (jak už se snažil v komentáři výše) nebo b) byla to od něho jen hra a vůbec nic z toho nemyslel vážně; to už věc druhá. Ale skutečnost je taková, že se momentálně chová jako naprostej psychopat a samozřejmě se u toho ani náhodou nebaví. Spíš je na pokraji zhroucení.

       Takže nepodlehni dojmu, že je celý tohle nějaká sranda. To ani omylem není. Byť vtipné to samozřejmě je.

       Janstern.cz vzniklo nejen kvůli Sternovi, ale i pro Sterna – byť on sám to samozřejmě bere pouze jako sofistikovaný útok na svoji osobu a snahu ho nějak zdiskreditovat, poškodit a zničit. Ale ten web mu má mimo jiné pomoct se zamyslet. Ono to zní trochu šíleně, snažit se pomáhat psychopatovi, ale ono se s tím fakt nedá v tuhle chvíli nic moc jinýho dělat, než to dojet do konce. Zrušit janstern.cz je nesmysl, snažit se s JS komunikovat, když je v tomhle rozpoložení je taky nesmysl. Takže si tu s Honzíkem “hrajeme” v komentářích, on mi poctivě posílá jeden výhružnej mail za druhým, posílá do plynu celou moji rodinu a já trpělivě čekám, co se bude dít dál.

      • Jinak teda ono se to celý překvapivě dobře hodí k tématu tohohle článku (a k tématu prvního dílu Až na dřeň).

       Lepší předvedení schizoidního, rozděleného self v akci bych si ani nemohl přát. A ještě navíc v podání psychoanalytika, který ve svých knihách mimo jiné zmínil i Rozdělené Self od Lainga – tj. knihu, díky které vznikl právě ten první díl článku Až na dřeň.

       Aneb svět jede na synchronicitách – byť ne vždy jsou to zrovna synchronicity, z kterejch je člověk vyloženě nadšenej…

 8. Zdravím,

  tak když může vstupovat kdokoliv, tak si taky trochu rýpnu.
  Nejdřív jsem si myslel něco jako ratka, protože mi naprosto všechno co jsem dokázal pochopit a zformovat z téhle diskuze přišlo přinejmenším hodně podivný.

  Proč by někdo chtěl udělat (podle mě naprosto zbytečnej, bez účelu) web nějaké osobě i přesto, že mu řekne, že žádnej web nechce a nikdy se ničím takovým prezentovat nechtěla.

  A ať už byl původní důvod jakejkoliv, tak teď je z toho prostě web, kterej tu osobu má zesměšnit a zdiskreditovat (to si ve svých komentařích podle mě sám přiznal). Což mi přijde hodně slušně řečeno stejně nevhodný jako ty jeho komentáře a emaily, který ti údajně posílá.

  No a omlouvat to tím, že mu chceš pomoct to už je teda trochu..

  Ty mu chceš nejdřív samozvaně pomoct tím, že vytvoříš web o jeho osobě i když on sám nechce, a když tě pošle doprdele a napíše ti, ze psychoanalýza je jenom hromada žvástů pro pár zakomplexovanců, tak se rozhodneš, že mu musíš pomoct tím, že ten web skutečně uděláš, aby lidi viděli, kdo to opravdu je jan stern.

  Teda upřímně, kdybych byl v jeho kůži, tak tě taky přinejmenším pošlu doprdele.
  Jako jestli to tu opravdu píše osoba jménem Jan Stern a posílá ti ty emaily, tak má bezesporu slušně najebáno, ale ty, aspoň z mýho pohledu, taky celkem slušně válíš.

  Mně to cely připomíná hlášku.. vědomě jsem se zachoval jako svině, abych vás očistil..

  • BANNED! potřetí pane Stern.

   Sorry, ale je vícero způsobů, jak zjistit, že to píše jedna a tatáž osoba. Měnit IP bohužel nestačí ;)

   • Dej mu nekdy ban az po chvili. Jinak Google si chrochta kdyz se na webu neco deje; ja lidi PLATIM za to, aby mi presne timhle radobyviralnim obsahem plnili weby. Tahle energie (Sternovskeho libida) by se mela nejak vyuzit. Je to jak nechavat horskou bystrinu (plnou hoven) bez vodnich a bio-rozpadovych elektraren.

    • Je to fakt no, nic nepomůže tomuhle webu víc, než nové a nové komentáře – ještě navíc obsahující keyword Jan Stern. A to všechno zadarmo. Zanedlouho už bude stačit jen z janstern.cz zalinkovat psychoanalyza.com (a naopak) a už to pojede.

     Takže jen houšť. Se čtvrtou reinkarnací Jan Sterna se doufám dostaneme alespoň na stovku komentářů.

     • +1

      Z tohohle me zas svrbi ruce, ze asi neco napisu na blog n.2. Link garantovan.

      Jak uz jsem kdesi psal, jedina moznost nerozpoznatelneho spamu je skutecne zmena vedomi spammera. Tak uvidime. Je fakt ze na sazkari tohle psychopati vzali jak challenge, pote co to bylo napsano, tak uvidime…

      • No tak když si mě odbanoval, tak bych teda chtěl uvést na pravou míru, že já opravdu nejsem stern (což bych mohl samozřejmě v případě nouze dokázat) a do včerejška jsem netušil a ani nechtěl, že někdo takovej existuje.

       Jenom bych shrnul do jedné otázky svůj předchozí příspěvek, protože místo odpovědi jsem se dočkal jen vašeho tradičního plácání po zádech.

       Co stojí za tím vaším neustálým propíráním sterna?
       Chybí mi ten důvod, proč mu “pomáháte”.
       Protože myslím, že kromě vás dvou to nikomu nijak zvlášť vtipný ani vhodný nepřijde. Zvlášť jestli ten člověk má opravdu problém a zjevně se neumí bránit odpovídajícím způsobem.

  • Pane Sterne, videl jsem uz na netu dost magoru, ale cloveka, co je v prdeli takhle: http://blisty.cz/art/63527.html , tj. s prokazatelne rozpadlym schizofrenikem, ktery si cosi marne dokazuje na spolecnosti, jsem jeste do styku neprisel, aspon ne tak, ze by to priznal.

   Zajimalo by me co vubec delate a hodlate delat ted. Uplne prizemni otazka ohledne zamestnani a obzivy. Pujdete pracovat do Vodovodu a KANALIZACI? Nebo vas ma uzivit invalidni duchod s papirama na hlavu?

   • Co teď dál, to je naprosto zásadní otázka, která v předstihu padla už i v rozhovoru na janstern.cz. Jsem sám zvědav, co bude dělat dál, až se hoch vzpamatuje z toho, co sám sobě provedl.

    Zahrát to celé na to, že to byl jen vtip je sice “zajímavý” (a vyloženě schizofrenní), ale ty důsledky jsou devastující především pro Sterna. Specielně pokud tomuhle kecu lidé uvěří. Což by tak úplně nemuseli… zvláště pokud to “někdo” od začátku vysvětlí právě třeba na janstern.cz – od čeho jinýho tu taky ta stránka je, že ano…

    No, odbanoval jsem Sternovi identity, tak tu třeba ještě předvede nějakou úpornou snahu dokázat, že to byl jen fejk. Byť snaha to bude bohužel marná.
    (sorry Honzíku, ale tohle ti tady bohužel nikdo nesežere)

    • Čumíš, jak si naletěl , viď ty pologramotnej zmrde, právě takovejm pseudointelektuálním filckám sem se šest let vysmíval

     • Vysmivas se akorat sam sobe. Nic se furt nedeje, cesta zpet je vzdycky. Tady v ty svy teorii jsi nechal diru jak prase, zes to tu zacal spamovat po tech emailovejch konverzacich s Mordemym. To se pak spatne dokazuje, ze to je tak, jak se snazis sam sebe za pouziti sveta presvedcit.

      Ujely ti nervy, rozhod ses to cely odbouchnout, ale zbylo po tobe plno bordelu, tak to proste je. SVet neni schizoidne cistej a i kdyz se rozhodnes vsechno znicit, tak cistej nebude.

      Tahle diskuze a cely vyvoj fenomenu Stern vcetne jeho multiidentit ukazuje vsem schizoidum, co se stane, kdyz si clovek zahrava s odpojenim od sveta, snazi se byt nad nim a vysmivat se mu. Clovek nici proste sam sebe.

      JS samozrejme NEBYL schizoidni v tom smyslu, jak se to ted snazi podavat – knihy nemyslel jako vtip, to je jen ted expost interpretace zlomeneho cloveka, co se nadto zamotal do symbolickeho sveta, jemuz se domnival, ze vladne (a nebyl prvni ani posledni viz. osobni zivoty Freuda a Junga a proste vsech lidi). Jeho schizoidnost byla subtilnejsiho razu a probleskovala v esejich jen tu a tam, a ted se ovsem vyrinula v psychoze ven. Otazka je, co dal.

      Pan esejista Stern, jehoz emaily jdou sparovat s jeho prispevky i s puvodni IP adresou (nez se naucil ze neco takoveho existuje), se dostal do faze zmatenych vykriku schizofrenika bez centra. Poprat dobry spatny trip?

 9. Patříš do gulagu, ty pravičácký hovno

 10. SMRT VŠEM PRAVIČÁKŮM!

 11. Ať žije revoluční komunismus!

 12. Psům psí smrt!

 13. Lenin, Stalin, Gottwald!

 14. Forza Livorno!

 15. Avanti BAL!

 16. Ať žije KSČM!

 17. Vyvlastnit vykořisťovatele!

 18. Česká pole do českých rukou!

 19. Ať žije revoluční teror! Berijovskou a jagodovskou cestou za osvobození proletariátu!

 20. Kulturní revoluci! Fláterníci na lucerny! Zapalte kostely!

 21. Katolíci do gulagů! Ateistická diktatura!

 22. Tak už se ten roztomilej blázen zřejmě vyřádil.. Díky za odbanování, stejně jako AnoNem bych v případě nouze moh dokázat, že Stern nejsem (a nejsem ani AnoNem). Tuhle diskuzi jsem teď poslední dva dny docela sledoval a mám z toho stejnej pocit – proč jsou Mordemy a Orbital o Sternovu “šílenství” tak přesvědčeni a maj potřebu ho neustále shazovat (a nás pod dojmem, že jsme Stern, banovat)? Mimochodem AnoNema neznám. Mordemy má zřejmě informace, který nikdo z nás nemá, tim myslim ty maily se Sternem. Proto by bylo dobrý je třeba někde zveřejnit, protože pak jsme jen na rovině spekulací. Ten rozhovor na Britskejch listech je pro mě docela překvapení, ale hodlám počkat, jak se to vyvine dál. Každopádně si nemyslim, že místní “Jan Stern”, kterej tu teď opravdu perlí, je skutečnej Jan Stern. Mordemymu bych doporučil, aby dvakrát měřil, než se rozhodne banovat.. Já osobně na internetu vůbec “nediskutuju”, ale tady je to teď opravdu zajímavý.

  • Jak je podle tebe pravdepodobnost, ze po prokazatelny emailovy konverzaci, kde se Mordemy pohada se Sternem, zacne kdosi jen tak spamovat Moremyho blog pod jmenem Jan Stern?

   Odpovim ti: nula.

   Tenhle Jan Stern je tentyz Jan Stern, jako ten, co chce poslat Mordemyho s rodinou do koncentraku. Samozrejme nevime, jestli je to skutecny Jan Stern, ale vzhledem k tomu, ze ten email Jana Sterna na emailu pochazi z Blistu, tak je to skutecne ten clovek, co na blisty psal vsechny “humoristicke” eseje.

   Delam moderatora uz hodne dlouho. Lidi, nebo spis identit jako ty Alexi, co se snazi veci zahrat do autu, jsme uz par potkal, byt ne pri verejnem zostuzeni celebrity.

   Takze natvrdo odpovez: jaktoze kdosi pod jmenem Jan Stern zacne spamovat blog v tu chvili, co se Mordemy pohada se skutecnym Sternem?

   Mordemymu nic nedoporucuj, Sterne, a odpovez na vyse uvedenou otazku.

   • A jaká je pravděpodobnost, že 18.5. “někdo”, kdo se podepíše jako Jan Stern začne (čirou náhodou?) spamovat tenhle blog a vzápětí 23.5. (opět čirou náhodou) vyjde na blistech Sternův článek o tom, že je všechno jen vtip?

    Odpověď: mínus pět. (nebo-li Mordemy by musel být věštec, aby tyhle dvě události nesouvisely)

    Jinými slovy – lepší důkaz, než článek na blistech, na který lze kdykoliv odkázat, jsme si tu nemohli přát.

    • +1

     to je dalsi stycnej bod

     kdyz se daji dohormady tyhle dve “nahody”, tak jak vi kazdy sazkar, musi se to vynasobit jako v AKOvce, dve brutalne nesedici veci daji dohromady neco, co nesedi uz vubec

     tady proste neni o cem debatovat; jedina moznost, ze je to jinak, je ze Jan Stern jsi ty (priznam se ze me to lehce vydesilo)

    • Dalsi dost silena moznost: cele je to viralni kapman na http://janstern.cz a vubec na brand Jan Stern – ono to v tom Kartousove rozhovoru, co si ho Stern sam napsal, jakoby je naznacene v posledni vete a tohle je jediny mozny unikovy manevr z cele te slamastyky + Stern si stezuje na nedostatek publicity. Na jeho diagnoze by to mnoho nemenilo, ale skutecne by nebylo jak to pak dokazat a Stern by mohl byt dal schizofrenikem, co predstira ego si hyckajici schizoidnost.

     Obavam se ze pak by Mordemy sel ale Sternovi skutecne dat pres drzku a pokud o tom Mordemy vi, tak pujdu ja dat osobne pres drzku Mordemymu a jeste mu do ni vrazim 50 tripu.

     Tohle jsem se bal sem skoro napsat, pac je to skutecne jedina unikova cesta. Ale tahle schizofrenni erupce s revolucnimi vykriky je jak z pripadovych studii schizofreniku a vytvareni multiidentit za ucelem manipulace publika jakbysmet.

     • Virální kampaň na http://janstern.cz/ je to tak jako tak. To je možná něco, co si Stern moc neuvědomuje – že nejlepší způsob, jak zařídit, aby měl ten web publicitu a návštěvnost je dělat více méně to, co dělá.

      Obzvlášt když lze kliknutím dvou tlačítek na http://janstern.cz/ vytvořit sekci, která to všechno dodatečně vysvětlí. Je sice hezký, že Stern vytrvale upravuje svoje heslo na Wikipedii, ale na výraz Jan Stern “bohužel” (naštěstí) neexistuje lepší doména, než http://janstern.cz/ – a pokud to takhle půjde dál, Google to začne plyvat jako první odkaz na první straně během pár týdnů. Pak tam lze vytvořit naprosto cokoliv…

      Jinak já myslel, že Jana Sterna píšeš ty. Vždyť jsme se deset let zpátky domluvili, že já budu psát Jana Čulíka a ty Sterna! To mi jako chceš říct, že ses na to vykašlal a nechal to psát někoho jinýho?

      • Nteahej me do toho tvyho spolku schizofreniku Petre Sterne. Ale Jan Stern jakozto fabulacni projekt se ti s Kartousem a Davidem Rathem povedl, takze ukoluju Re4DeRa, at tomu webu posle trochu link juice.

       Jan Stern samozrejme realne vubec neexistuje, videl ho kdy nekdo nazivu? To jen Alex si na nej hraje.

       Petr Svec z who.is samozrejme taky neexistuje, byl jsem se podivat na te ulici a misto baraku je proluka. A koneckoncu neexistuje ani Tibor Bartak v Rio das Ostras, co zaregistroval domenu brazilie.in a psal na ni blog. Zaregistrovat domenu na falesnou identitu dokaze kazde pako, dokonce i Jan Stern, viz. who is info http://janstern.cz

 23. Celé je to jako napínavá detektivka, zvláštní mi na tom příjde, ze se toho účastní prakticky jen 3 osoby. Proč se Petr Švec bojí přiznat svoji pravou identitu? Jestli je teda vůbec pravá? Neustále zapínání a vypínání banu je trapné. Pokud chce aby diskuze byla svobodná, pak nemá vůbec ban používat, nebo naopak jej použít, ale nemastrubovat nad tím, jak na to vyzrál a zase odhalil jednou stejnou IP podruhé zase jinou IP ale prý i tak stejnou osobu (Jana Sterna). Když je monopol na informace, pak se stěží dá cokoli ověřit, Sternovy e:maily nikdo neviděl, jediné informace pocházejí od Mordemyho (článek v blistech, tadyhle a na “jeho” webu). Takže si může říkat co chce a těžko mu někdo něco dokáže nebo může relevantně oponovat. V nejhorším případě co se nehodí zabanuje.

  Ale čtení je to poutavé, to se musí nechat.

  • Vis Sterne, kdybys byval pristoupil na ten web janstern.cz, tak bys prave nebyl jen onuce pod tim informacnim monopolem. O nic jinyho od zacatku neslo, at se zapojis jinak, nez jako srac, co dokaze ze submisivnich pozich chrlit multiidentity.

   Overit se da mimochodem cokoliv, zverejnit logy neni problem; plus si troufam rict, ze jak identita Orbital, tak Mordemy, si zakladaj na tom, ze nelzou nebo se aspon snazi rikat pravdu anebo kdyz nerikaji pravdu, tak se snazi rict proc. Nikdy by si nedovolili kvuli vlastnim perverzim a mindfuck hram s nekym manipulovat anebo spis delat manipulaci na druhou, tj. pouze predstirat, ze manipuluji. To jen ty si myslis, ze to neni videt. Kdo na netu zije to cte i bez logu a zadnej monopol na informace se ho netyka, protoze neni tezky si dat 2+2 dohromady.

   Skutecne si nemuze rikat kdo chce co chce, to je tvuj zcela nespravnej axiom, kterej se porad snazis tlacit a jen jdes do tech hoven hloubs. Je to uplne stejne jako s psychoanalyzou, ktera samozrejme neni zvast. Jeji problem je, ze prave proto ze neni zvast, tak se ji lidi snazi pouzit, aniz by se ji poddali a pouzivaji ji zprostredkovanej symbolickej system uplne stejne jako ty se ted snazis pouzit prostredi internetu, ktere je samozrejme podobne tomu svetu symbolu, ktery nosime v nasich hlavach.

   Tvuj problem proste je, ze ti hrablo a prekrocils hranici, za kterou se to rozjelo fakt slusne.

  • Já se bojím přiznat “pravou identitu”? Vždyť už to tu Honzík psal, jak se jmenuju a odkud jsem – a jeho komentář jsem tu nechal (a teď to tu Honzíku píšeš znovu; a nejvtipnější je, že se dožaduješ jakési “pravé identity” a píšeš to opět pod jinou identitou…). Kromě toho v článku na blistech jsem taky podepsán pod svým “občanským jménem”, tak co furt řešíš…? Sám jsi nám volal domů, mluvil jsi s maminkou, mě jsi dvakrát za sebou položil telefon, otcovi jsi psal maila… ale stejně sem nakonec přijdeš a budeš se snažit světu dokázat, že si to jako Mordemy všechno vymyslel. Tlačíš na to, abych zveřejnil emaily, ale ve chvíli, kdy je zveřejním, začneš pro změnu tvrdit, že jsem si vymyslel ty emaily… Takže what’s the point? Navíc ty emaily jsem částečně zveřejnil už tím článkem na blistech.

   Jasně, že zpochybnit se dá samozřejmě úplně cokoliv. Stejně tak na net se dá napsat cokoliv. Dá se vymyslet článek, kterým nejznámější český psychoanalytik popře sedm let svojí práce. Stejně tak se dá napsat článek, ve kterém Mordemy tvrdí, že mu Stern vyhrožuje smrtí a že Sternův “humoristický coming-out je totální kec”. Najdou se lidi, kteří uvěří Sternovi – najdou se lidi, kteří uvěří Mordemymu. Najdou se lidi, kteří dojdou k názoru, že stránka janstern.cz má za cíl pouze poškodit Jana Sterna a je plná lží. Na druhou stranu se najdou lidi, kteří budou schopní přijmout tu šílenou myšlenku, že se Stern prostě “zbláznil” (přestože to není tak, že se “zbláznil” – jen je teď prostě z nějakýho důvodu na dně). A pak se najdou lidi, kteří se budou celý týhle taškařici smát půl dne, protože je to až zase tolik nepřekvapí, co se děje… Ale otázkou je: Opravdu je Mordemy takovej sráč, aby si tohle vymyslel?

   Každopádně už bys měl Hozno konečně přestat s tou schizofrenií a mluvením sám se sebou. Pojď se, pokud možno normálně, bavit. A pojď dodělat ty stránky ty vole… ještě pořád tam může vyset psychoanalytickej slovník a můžeme s tou psychoanalýzou něco dělat (jako zcela vážně!). Ty ses rozhodl bojovat bitvu, kterou nemůžeš vyhrát. Protože bojuješ sám proti sobě. A je to úplně zbytečný… Prostě seber odvahu, přiznej, že si to posral a konečně se zvedni z těch sraček, v kterejch se s takovou “slastí” mácháš…

   A jinak já vůbec neaspiruju na to, aby diskuze zde byla “svobodná” – rozhodně ne tím způsobem, kterým ty naznačuješ, že by měla být. Ano, já tu klidně budu “totalitárně a fašisticky” banovat všechny lidi, kteří se tu budou chovat tak jako se tu chováš ty. Ona i ta takzvaná svoboda má totiž svoje limity. Když se tu někdo chová jako hovado a snaží se manipulovat s lidma, tak prostě nemůže čekat, že mu to jen tak projde (a co je především trapný je si na to ex-post stěžovat).

   Tady je prostě Mordemyho a basta. Představ si to jako Mordemyho zahrádku. Kdybys přišel ke mě domů na zahradu a začal tam vykřikovat to, co vykřikuješ tady na blogu, taky bych tě z tý zahrádky vykopal (jinými slovy: dostal bys ban). Demokracie je právo říct svůj názor – ale zároveň právo cizí názor neposlouchat a hájit si svůj vlastní prostor (na což si já jako majitel tohohle blogu vyhrazuju plný právo). Nikdo ti nebrání vyjádřit svůj názor. Založ si vlastní internetový stránky a napiš si tam cokoliv chceš (já se s tebou rozhodně soudit nebudu). Ale dokud seš na mojí zahrádce, musíš se smířit s tm, že tu platí moje pravidla (mimo jiné i pravidlo odsud kohokoliv kdykoliv vykázat – stejně jako mám právo kohokoliv vykázat ze svýho domu). Ale tohle už se tady a vůbec na internetu řešilo asi tak desettisíckrát…

   A to, že i tenhle nick je (zase jednou) Stern je prostě vidět i bez toho, abych přes nějaký IT serepetičky pátral, kdo ten komentář odeslal. Protože tvoje myšlení se zkrátka otiskne do jakýhokoliv textu, kterej sem pošleš… ať už se podepíšeš jakkoliv.

   • +1 jen si myslim, ze teda nemas pravdu s tou demokracii a zahradkou…. ten priklad se zahradkou proste ukazuje, proc nic jako demokracie nefunguje a nikdy fungovat nebude

    tady je proste Mordemyho, a at je Mordemy kdokoliv, nakonec ten Mordemy ma proste prst na cudliku a o tom to je; ta moc nad symbolickym cudlikem je tim vetsi, cim vetsi symbolickou moc ma brand Mordemy a ten ma tim vetsi symbolickou moc, cim vic mu to budou lidi zrat… tohle je fasismus a i ta slavna demokracie nebo realnej socialismus jsou brutalni fasismy, ktery proste vymezej hriste… kdo tohle chce popirat skutecne dukladne a ne v pubertalnich prohlasenich o svobode, konci jako schizofrenik, ktery naopak zustane uveznen ve vesmiru pred velkym treskem

    Jan Stern BYL mnohem silnejsi brand nez Mordemy a osoba /nebo spis tech mnoho osob/ za Janem Sternem, se ho rozhodlo znicit. At uz byl falesny nebo pravy, prace s brandem Jan Stern byla jedina moznost pro ty schizoidni identity za JS, jak to nejak dat dohormady. Takhle sebevrazda v primym prenosu prinasi prave pouze tyhle zoufale vykriky bolesti multiidentit JS. Pripomina mi to rvani cloveka do se rozhod skocit do ohromyho mlynku na maso. Troufam si na docela dost veci, ale od tohohle vypinac nemam a desim se to rict nahlas, protoze se vsichni identifikujeme se vsemi, ale ten vypinac nema uz asi ani JS.

    • Jo, máš pravdu, ta zahrádka je jen drobet “přizdisráčský” vysvětlení toho, co je to ve skutečnosti ta demokracie – rozhodně to není to, že všichni můžou všechno (ani co se týče tý zprofanovaný “svobody projevu”)…

  • Jinak mi prijde obecne genialni, jak byt spammerem je tezke a byt dokonalym spammerem je proste nemozne! Clovek se proste prorekne vzdy, protoze se chce prorict neboli protoze psychoanalyza funguje. Treba tahle Sternova reinkarnace se snazi..jmenuje se “prochazka” aneb ja si tu jen tak jdu kolem a co to nectu, no tak to okomentuju (viz. znamy spammersko-manipulativni uvod, se kterym tu prisel Alex…. “normalne na netu nekomentuju”). Je to podobne jako na http://nosi.cz hned prasti pres oko “Něco málo o mně… Nerad píšu nebo mluvím sám o sobě”, kde autor blogu posleze zahlti cely blog story o sobe + svyma cool fotkama -> klasicka krize identity, kterou se samozrejme bojim popsat z toho duvodu, ze autor je webtrznik, co sleduje backlinky a precte si tenhle comment a tahle analyza s nim muze udelat totez co se Sternem – pouze mu “pomuze” zlepsit mimikry, takze ta hra na cloveka nad veci, ktera se hrouti vcelku zjevne, se bude hroutit mene zjevne. Ale dokonaly spam je skutecne nemozny… sam samozrejme v ramci SEO spamuju a muzu potvrdit, ze udelat to dobre, tj. aby byl link umisten, neni vubec zadna sranda a je to umozneno jen diky robotizaci vetsiny obsahu na netu. Aneb kde jsou lide, provali se vse, protoze to je prave ta nase hra. Jak to ostatne popsal Jan Stern v tom prechodu k neoliticke spolecnosti, kde lidstvo obleklo zenu, aby z ni nasledne mohlo saty strhat a rozjeli jsme tu hru s falem na schovavanou na vyssim levelu.

 24. Ahoj, už několik dnů sleduji tuto diskuzi a stále se nepřestávám divit co tady se děje! Nejdřív jsem si dokonce myslel, že jsi fakt někde zneužil nějaký dítě :-) ale asi tak chvíli než jsem poznal, co za magora ti tam píše a než jsem se dostal (google mě dostal) do souvislostí. A jedním slovem NESKUTEČNÝ. Napsala se zde tuna věcí a mě by jen okrajově zajímalo: proč, když nechce Stern ty stránky “o sobě”, rozumně ti to nesdělí? Podle wikipedie je to 35-letej chlap, tak ten by měl mít “rozum” ne? Co si proboha může někdo takovej povídat s tvojí mámou a psát tvýmu tátovi?

  Chápu, že jsi to ze začátku bral jako možnost vytvořit web o někom, kdo publikuje a něco tam sdělit, ale nebylo by lehčí ty stránky janstern.cz prostě smazat a mít od něj klid? Teď mi neargumentuj, že by to pro něj byla nějaká výhra apod.. mě osobně by nestálo za to s ním na něčem spolupracovat a o něco se snažit. Prakticky ti může bejt duševní stav nějakýho Sterna ukradenej. To co se ti děje (výhrůžný mejly/telefonáty domů) je prostě moc a za to by mě nějakej web nestál.

  Měl jsem nutkání ti k tomu něco napsat a držím palce ať se to s tím magorem vyřeší.

  • Ahoj Steve, no čekám už několik dní, kdy to tady konečně okomentuješ… :-)

   On to Stern původně sdělil relativně rozumně. Ale celej vývoj toho, jak vznikalo janstern.cz byl takovej, že jsme původně začali “úplně seriózně” plánovat ten web janstern.cz, ale Stern začal mít divný kecy a dost šílený hlášky (na Sterna šílený). Začal tvrdit, že to celý dělá pro zábavu, že v životě jde jenom o peníze a o zábavu a podobně (viz. autentickej rozhovor na http://janstern.cz/rozhovor/ – je to výtah z původní mailový konverzace, než se Stern “zbláznil”). Nakonec se to po sedmnácti mailech zaseklo na tom, že on po mě chtěl, abych ten web dělal pod svým občanským jménem a mlel cosi o oidipovský realitě. To už mi bylo jasný, že prostě kecá a něco na mě hraje. Takže jsem mu napsal, že je srab a že ten web udělám i bez něho – a vytvořil jsem ten rozhovor na janstern.cz (kde jsem skutečně dal pouze to, co on sám mi napsal v těch mailech). Na to mi řekl (stále ještě “relativně” normálně) že mě dá k soudu, pokud se ty stránky budou tvářit jako oficiální (plus měl další vtipnou hlášku, že mu je “úplně jedno, co je na první stránce Google” – jak vidno z toho, co dělá teď, je to fakt člověk “nad věcí”…). Odepsal jsem mu, že jestli mě dá k soudu, klidně mu pošlu adresu svýho trvalýho bydliště, svoje občanský jméno a číslo mých spoďárů.

   O tři dny později začalo tohle psycho. Koukal jsem na to jak tele do mlíkárny, když mi přišel od Sterna první psychopatickej mail. V životě by mě nenapadlo, že se tohl stane. Čekal jsem, že mě Stern tak maximálně pošle do prdele a mávne nademnou rukou. Ale očividně jsem se hodně dobře strefil do hodně bolavýho místa. A cosi jsem mu “rozbil”. A ano, ono možná stačilo v zásadě slušně požádat ať ten web teda nedělám…

   Koukni, Stern je 35ti letej chlap, kterej ví o psychoanalýze víc, než Mordemy a Orbital dohromady. Jeho knížky jsou super a je to můj nejoblíbenější autor (ano, i po tomhle nepřestanu jeho knihy číst – i když ho to asi neskutečně sere). Ty to ale prostě posuzuješ strašně primitivníma měřítkama. To, že je někomu 35 “nic” neznamená. To, že někdo chápe psychoanalýzu a je schopnej popsat věci tak úžasným způsobem, jako to dělá Stern ve svých knihách, opět nic neznamená. To, že někdo vydělává milion měsíčně nic neznamená. Respektive to, co tím chci říct je, že tyhle skutečnosti samy o sobě prostě automaticky NEZNAMENAJÍ, že ten člověk je i ve všem ostatním “super cool”. Prostě vem si našeho společnýho známýho, kterej prodává sprchový kouty za 100k, ale míří do totálního průseru. To je přesně tohle. To je prostě jako bys řekl, že jenom proto, že vydělává prachy, má holku, má auto, má rodinu, je společenskej typ, je “hezkej”, je mladej, je etc., tak že z toho jako něco vyplývá. Nevyplývá z toho bohužel ani to hovno.

   Smazat web janstern.cz: A k čemu by to jako bylo? Tady už dávno nejde o ten web jako takovej. I kdybych ho teď nakrásně smáznul, Stern by buzeroval dál, tím jsem si jistej… Navíc když už se to takhle rozjelo, tak je prostě blbost to smazat. Stern už zavraždil sám sebe. Veřejně na blistech prohlásil, že jeho knížky jsou fake (nejsou samozřejmě). Stern zahodil sedm let svojí práce, která měla smysl! To už se nedá vrátit zpátky. Nějaký smazání webu už s tím nic neudělá. Tady se opravdu nedá dělat vůbec nic jinýho, než to celý dotáhnout do konce. Stáhnout se srabácky zpátky a smazat janstern.cz by opravdu ničemu nepomohlo (dokonce ani Sternovi ne).

   Hlavně si uvědom, jakou má tohle celý value (hodnotu). Jistě, že je to ŠÍLENÝ a fakt brutální, co se děje, ale mě se podařilo demaskovat mýho nejoblíbenějšího spisovatele! Já jsem se tímhle naučil něco strašně důležitýho o světě. Že i člověk, kterej vypadá jako “bůh” (Velký Otec), kterej zcela prokazatelně ví, o čem mluví a kterej mě samotnýmu strašně pomohl svejma knihama, může bejt ve výsledku totálně na dně a úplně mimo realitu. Je to strašlivej paradox, ale je to zároveň obrovsky cenná INFORMACE. Tohle celý mě dalo strašlivě moc – přestože to bylo totální šílenství…

   • tohle deje v rodinách pořáda opakovaně, díte dorůstá do puberty a zjišťuje že jeho rodič není dokonalý. záleží jaký obraz o sobě mu rodiče navalili do hlavy. hodně to záleží na rodičích. pokud ho vedli volně tak se s tím srovná rychle. pokud je ale děco žralo,poslouchalo a milovalo jako božstvo tak se s nedokonalostí rodičů třeba nesrovná nikdy.

    • Jasný, právě to je pak ten vývoj, když si dítě/člověk boří různý svoje vzory. Ono to neplatí zdaleka jen na rodiče (a ve vztahu rodič-dítě). Postupně si člověk zboří představu, že učitel “to něco” ví, pak to přehodí třeba na známý ekonomy nebo sociální vědce nebo známý novináře, když i to selže, napasuje tu svoji potřebu Otce na “úspěšnýho kamaráda, co vydělává prachy a emigroval do Brazílie” a nakonec mu zůstane jen pár lidí typu Sterna… no a teď padnul i Stern. Každopádně nezbývá, než napsat Žižekovi, jestli nechce udělat osobní web :-)

     Chce to holt vzdávat se zaběhnutejch “jistot” a představ, že někdo něco “ví”, v tom je prostě mega velká hodnota pro život… Holt nezbude, než se fakt spolehnout jen sám na sebe.

     • jasně, rodič bývá první. kolem 13 leta někdy i dříve. již v této fázi se to dá prokouknout. jako první šance. když se děcko nezačne svisat na další “jistoty” (že někdo něco ví) tak má našlápnuto celkem dobře… nebo řeknu jinak, to co si vytvoříš (sám v hlavě) okamžitě po vytvoření rozmetat. jakmile vypadá něco moc úhledně nebo i neúhledně, pryč s tím. ať malé konstrukty nebo úplně obří. je zábavné rozbíjet a tvořit. pořád dokola. ono to stejně tvoří samo, problém vznikne když se toho člověk začne chytat a zkouši to udržet.

      • Ono to stejně ve výsledku všichni nakonec uděláme. Že se něčeho chytneme a zkoušíme to udržet. I když tušíme, že to není úplně dobrej nápad. Takový jsme prostě jako lidi no, nikdo nevydrží moc dlouho bez čehokoliv pevnýho… Problém pak akorát je, když lidi získají pocit, že je potřeba nějak “budovat ego” (do čehož spadnul zřejmě i ten Stern) a posilovat sám sebe. Naopak ego je potřeba stále dokola “bořit” (nic jinýho se jako “osobní rozvoj” označit nedá).

       A přesně tak, ona je to ve výsledku i zábava a nářez tohle dělat. Ty okamžiky, kdy si člověk uvědomí, že je něco sračka a že to fakt nefunguje, jsou výborný…

       • osobní zkušenost je knezaplacení v tom, že některé věci “docvakávají” skrzeva prožitou zkušenost takže se smyčka uzavře a odpadne. dokud nedořešeno jezde pnutí, nutkání řešit “vnějšek”. ať rodina nebo přátelé nebo politiky nebo světový mír nebo galaktickou návštěvu. prostě nutkání komunikovat “ty druhé”. Přitom se ti druzí odehrávají taky jen v hlavě. netvrdím že oběktivně nejsou. to není důležité zdajsou nebo nejsou. můj vztah k nim je důležity. to zrcadlo do kterého se dívám. když smyčka zaklapne,když to docvakne na místo tak obraz zmizí, dojde k sjednocení daného okamihu. heuréka! takže jan stern at existuje nebo neexistuje má svůj úkol. stvořil jsi ho a pak ho necháš zmizet až ho nebudeš potřebovat. takhle nějak to vnímám bez dostatku informací jen jako zvědavý pozorovatel.

        • “takže jan stern at existuje nebo neexistuje má svůj úkol. stvořil jsi ho a pak ho necháš zmizet až ho nebudeš potřebovat.” – tohle už mi přijde trochu šílený takhle posuzovat realitu… To je nejlepší cesta k tomu začít přemýšlet, jestli náhodou všechno není jen iluze a jestli si se světem a realitou nelze nějak hrát a hýbat jen na základě toho, co si sám vytvořím v hlavě. Ale takhle to není. Všechno nejsou jen obrazy. Je to mix obrazů, “reality” (tvrdý reality) a symbolů. Viz. ten obrázek v článku (Real/Imaginary/Symbolic). Tenhle mix tří složek je neroddělitelnej a nerozpojitelnej. A stejně jako nemůžu něco stvořit z ničeho, nemůžu někoho jen tak nechat zmizet… To, že tady dám jednomu spammerovi ban neznamená, že ten člověk zmizel ze světa (z reality). Tenhle blog fakt neleží někde v mimoprostoru…

         A “ti druzí” se neodehrávají jen v hlavě. Odehrávají se zároveň v hlavě a zároveň tam venku. Oddělit to nelze (komu se to podaří, končí jako v psychóze, totálně oddělenej od světa, “libující” si ve svejch vlastních obrazech, který si stvořil; a není schopnej si sám ani dojít na záchod).

         • to jsou ruzné hry a role. role může být taková či maková. ačkoliv jsem magor na entou nemám obavu že se budu posrávat v padesáti protože jsem tuhle hranici v mém stavu překročila. možná v osmdesáti, ale jsem optimista třeba mě něco přejede dříve.
          když jsem byla hodně mladá,takmi došlo velmi brzy že role se musí na něčem odehrávat. co to je? co to je to medium v čem ta role běží? měla jsemněkolik experimentů, kdy jsem zkoušela se k tomu dostat. pomohlo mi to.stejně jako experimentujete Vy tady.
          čemu člověk neunikne jsou vlastní instinkty. ro covystupuje zevnit přirozene. nejsme jen uvažující mysl – viz. všecky vaše rozbory co a jak má být. to je práce mysli.

          jsme i žijící a dýchající těla s potřebami. třeba já mám tři děti, dvějiždospělé a ve světě, mám rodinu (pečuji o rodiče) a skvělého partnera již 30 let. instinkty mám v souladu. to se ale nevylučuje s tím že jsem totální magor. prostě si člověk to své žití a to co s ním cvičí pouze musí uvědomovat.cokoliv se děje stačí aby věděl kde je, v kterém bodě.viděl vektor energií které s ním cvičí. je úplně šumák jestli je paranoik, schizo nebo autista. jen si svoje stavy musí v každý momentuvědomovat, to stačí. nemusí to ani nijak řídit – stejně to běží samo. jen si být toho vědomy a přijímat to. dívat se na to s vnitřním klidem. mám za sebo léta praxe se svým mimoňstvím.vím že pokud člověk udrží pozornost a uvědomení sama sebe tak je v poho. nehrozí mu ústav.

          • Magor jsem taky a jsem na to pyšnej.

           Ústav hrozí všem lidem na tomhle blogu i mimo něj. Kdyby komukoliv z nás udělali důkladný vyšetření, tak KAŽDÝMU něco najdou, co by se podle současnýho pohledu, kterej má psychologie na člověka, mělo “léčit” a co není normální.

           Nebo-li magoři jsme opravdu všichni. Akorát lidem se to nechce přiznávat. A nechtějí si ty svoje stavy mysli, jak píšeš, uvědomovat. To je právě to uvědomování si všech těch her, ty Orbitalovi nadakvárka, to “rozšiřování vědomí” atd. To je to dobrodružství, který popisujou mytologie.

           Je to “hra” a není to hra. Je to experimentování, ale není to hraní si uvnitř izolovaný petryho misky – tady jde o vlastní hlavu a s tou je nebezpečný si zahrávat. Protože v tomhle případě není nic zadarmo a člověk dostane vyžrat do posledního drobečku všechno, co sám sobě nadrobil.

        • Pozorovatel :)
         Jan Stern je zcela realna trpici osoba v pekle. mam pocit, ze tu neco unika v tom smyslu, ze otec, at uz skutecnej nebo symbolickej, to musi hrat s nama/vama. No, da se argumentovat tak, ze Stern to hraje prestoze strasne moc nechce a dost mozna tohle cele dela prave proto, ze si k sobe nechce nikoho pustit, coz by se pres nejakou otcovskou roli urcite stalo. Vicemene, jakkoliv touzime po kontaktu, tak se lidi kolem zaroven stitime – i to je obraz schizoidnosti.

         Tohle proste imho nebude fungovat – spravne sehrana otcovska role je v tom, ze na konci clovek pochopi, ze otec vsechno to co delal delal s laskou a on to tak skutecne musi delat. Tedy aby doslo k odziti tehle role spravne, tak budou muset Sternovy vyroky, ze Mordemymu urizne koule a narve mu je do drzky apod., nabyt noveho rozmeru. Pote, co clovek zjisti, ze jakkoliv je svet i krutej, tak jeho umysl neni cloveka znicit, ale dat mu prostor, aby si vybojoval prostor, snad uz nebude treba hledat dalsiho otce v Zizekovi.

         • touzíme po kontaktu a zaroven se stítíme.
          vnejší obraz je kopií vnitřního… pokud chceme hranice rozšířit (teda mít kontakt a neštíti se) je třeba odvahu. neštítit se toho uvnitř sebe. to je práce na dlouhá dlouhá a dlouhá léta. desetiletí. někdo umírá stářím a furt se sama sebe štítí. a pohybuje se jen v kulisách,nikdy se za ně ze strachu z odhalení nepodívá.
          přeji všem hezký den.

 25. No ono se asi ještě nedá říct”bylo” Mordemy. Každopádně to dotáhni do konce.
  PS: já se tedy všemu tomu snažím porozumět, ale vůbec se mi to nedaří a i když je to šílený tak jsem se dnes zase pobavil jak dlouho ne

  • Tak nedá no, ale já mám jednoduše na práci i jiný věci, než nějakýho Sterna a jsou tu i jiný lidi a věci, kterejm je potřeba se věnovat.

   Já se tomu naplno tlemím přibližně od toho pátečního telefonátu Jana Sterna k nám domů – když jsem slyšel, že po mojí matce požaduje “výchovný zásah”, tak jsem smíchy málem spadnul ze židle… To byl finální důkaz toho, že to celou dobu dělám dobře.

 26. Je to stále úplně nesrozumitelné.

  1) Proč vzniká web, který se tváří jako Sternův, a přitom Sternův není?

  2) Proč vzniká údajně autentický rozhovor, který je ve skutečnosti smíchán ze soukromé korespondence a o jehož autenticitě a pravdivosti uvedených informací lze pochybovat (mj. viz bod tři)?

  3) Proč se na tom webu Sternovi podsouvá první kniha, o které jsme dosud nikdy neslyšeli a která měla vyjít roku 2005 “na pokračování v magazínu MF” (což je nesmysl, jednak v databázi tisku nic ani vzdáleně podobného pod Sternovým jménem není a jednak magazíny MF nevydávaly v roce 2005 žádné knihy na pokračování?

  4) Proč se tam komolí jméno Sternovy knihy?

  5) Jak mám věřit člověku, který se dopouští podobného pochybného jednání, poněkud neuvěřitelné historiky o e-mailech s výhrůžkami?

  • Na janstern.cz už připravuju sekci, která na tyhle otázky odpoví. Bordel v tom má víc lidí…

   Jinak jak mám věřit člověku, který tvrdí, že všechny jeho knihy za posledních 7 let byly mystifikace? :-)

  • opet Stern, lingvisticke zduvodneni viz. chat sazkar.net

   neskutecny

   • Já jsem taky Stern? :-) Lingvistické zdůvodnění by mě fakt zajímalo, zejména od člověka, který neví, že za “viz” se nepíše tečka.

    • tecka me nezajima, jen jsem podle ni dohledatelnej (teda podle jeji absence, dale podle absence velkejch pismen na zacatku vet, stredniku a prilis dlouhych souveti… je tezky to ofejkovat, kazdej jsme citelnej jak zizekova anglictina); podobne jako ty podle frazi, ktery jsou rozebirany na tvym fan clubu

     jinak receno s klubem rvacu, kazdej jsme stern

    • Seš Stern no – ale doufal jsem, že to Orbi bude chvíli hrát se mnou… :-)

     Stern seš už jen proto, že se tradičně vyhýbáš diskuzi a neodpovídáš na otázky – ale klidně můžeš začít ;)

 27. Vy jste fakt dobrý – položím pět otázek, místo odpovědi dostanu šestou (jak máte věřit Sternovi? no tak mu klidně nevěřte, já mu ten poslední rozhovor taky moc nevěřím, ale co mi je po tom, já řeším, jak můžu věřit vám) a pak mi řeknete, žejsem Stern, protože nediskutuju a neodpovídám na otázky.

  • Nudné.

   BANNED!

   (odpovědi na otázky budou do dnešní půlnoci na janstern.cz)

   • Tak tohle je vskutku neuvěřitelný. Ty tady opravdu vládneš Petře Šveci, co? Svět se dělí jen na sympatizanty a Sterny a kdokoli, kdo vyjádří jakýkoli pochybnosti, je Stern a dostane ban. Ten Orbital mě vskutku pobavil tim, jak se snažil interpretovat jméno Jana Procházky, kterej se tu prej jenom prochází.. to je opravdu vykutálenost hodná snad jen Jana Sterna, nikdo jinej by to nevymyslel, ale ještě že tě tu Orbitale, máme, jinak bysme na to nepřišli.. sakra, nějak se do toho zamotávám, vždyť já jsem vlastně taky Stern a celý dny nedělám nic jinýho, než běhám po známejch a knihovnách, aby mohl psát pod jinejma IP adresama.. i když si vlastně jenom chodim po bany, protože vy jste všechny moje alterega prohlídli.. já jsem se asi opravdu zbláznil.. tady to fakt nemá cenu, dokud nepřistoupíš na konstruktivní debatu a nezačneš se zabejvat argumentama, tak tahle stránka nemá vůbec smysl, teda kromě toho, že si tady, Petře Šveci, plníš nějakej svůj tajnej sen.. fakt nevěřim tomu, že by ti Stern volal domu, a kdyby jo, proč si to v tom ubrečenym článku pro blisty nezmínil? Myslim, že každej nezaujatej čtenář, kterym jsem byl zpočátku i já, dokud jste mě paranoidně nepasovali na Sterna, musí pochopit, že jseš naprosto nedůvěryhodnej, neobjektivní, zaujatej .. a já nevim co, už mě to nebaví sem psát, stejně mě zase zabanuješ.. tak prosím

    • Ona kupodivu tahle stránka není a do budoucna opravdu nebude o Sternovi – na to je vyhrazenej web janstern.cz. Užij si posledních 6 hodin “svobodného” komentování skrz změny IP adres, pak už začnu tvoje komenty jednoduše mazat.

     Bye.

 28. Morde píšeš, že náboženství jsou mnohavýznamové. Já teda chci mluvit jenom o Bibli. Ale podle mě je blbost si konkrétně Bibli vykládat mnohavýznamově. Tohle je podle mě mainstream/popkultura vykládat si to jak se každému hodí – dokonce je i nějaká “věda” která se tímto zabývá (proto tu máme tolik církví). Když se člověk na Bibli dívá “tím pravým” (fakt teď nevím jak to lépe popsat prostě tak když všechny tři složky do sebe zapadnou) pohledem tak prostě NEJDE vykládat Bibli různě. Mám pravdu?

  • @hanys: Je velkej rozdíl mezi tím, jestli je něco mnohovýznamové anebo jestli si něco vykládáš jak se ti zlíbí.

   Postmoderna (dnešní způsob myšlení) skutečně jede na to, že si můžeš všechno vyložit jak chceš, třeba i tu Bibli. Když to přeženu, můžeš říct, že Adam je lokomotiva a Eva talíř a dle postmoderny je to víceméně v pořádku, protože máš prostě svojí pravdu… Ale mnohovýznamovost je něco trochu jinýho.

   Vezmeme nějakej jednoduchej příklad, třeba z jazyka. V lidský řeči je každý slovo samostatným symbolem, kterej je mnohovýznamovej. Třeba slovo “kolo”. Když se řekne “kolo”, vybaví se ti spousta různejch významů slova “kolo”. Může to bejt bycikl, může to bejt kolo od vozu, může to bejt jedno kolo zápasu v boxu, může to bejt velký kolo života (teď si nevzpomínám která kultura to má to kolo života…) a tak dále. Ale to, že slovo “kolo” má víc významů přece neznamená, že si můžeš to slovo vyložit jak chceš a jako “kolo” označit třeba skříň. Ten počet významů slova “kolo” je nějakým způsobem omezený tou realitou. Pak se do toho teda ještě míchají kulturní vzorce, jako třeba slovo “stolička” je v kultuře, kde nemají stoličky, zkrátka bez významu – ale to už není podstatný.

   Tím pádem obloukem zpět k tý Bibli: Ta kniha je napsaná tak drsně, že ten, kdo jí psal, si uvědomoval, že slovo “kolo” může mít vícero významů a ten příběh napsal tak, že to vyprávění dává smysl i v případě, že “kolo” bude jednou bycikl a podruhý počet kol v zápasu boxu (ehm). Samozřejmě ne vždy a ne u všech symbolů, co se tam vyskytujou, ale těch rovin tam na některejch místech může být vícero (konkrétně v Bibli určitě). Příběhy v Bibly mluví řečí symbolů. Ty symboly mají zpravidla vícero významů (lze je vykládat několika způsoby), ale to neznamená, že ten výklad může bejt samovolnej a že platí všechny možné kombinace těch významů.

   Obecně Bible a vůbec asi veškerá lidská mytologie je zřejmě v tom “pravým” (nejhustším) významu popis psychickýho vývoje člověka (a to jak fylogenetickýho, tak ontogenetickýho). Všechny ty mýty a legendy mluví o nějaký fázi naší psychiky. V Bibli byla vyhnáním z Ráje vůbec stvořená lidská psychika (přerod ze zvířete na člověka) a pak už jsou všechny ty příběhy popisy různejch psychickejch stavů do kterejch se člověk může v životě dostat, a jejich následný psychoanalytický řešení (což je ten největší mazec; moderní psychologie jen znovuobjevuje to, co lidstvo zná skrz tyhle příběhy už pár tisíc let!).

   A vůbec: Přečti si od Sterna knížku Psychoanalytický výklad Bible – tam je to popsaný úplně přesně tohle.

   Ještě jinej příklad: Když v nějakým mýtu hrdina na svojí cestě získá mocnej meč, tak ten meč je v jednom významu skutečně meč jakožto sečná zbraň, v dalším významu je to falus, v dalším významu je to třeba falešnej falus (když bude meč rezavej a hrdina se to rozhodne igorovat), v jiným významu to může bejt symbol vlády a moci nad lidma (když tím mečem vládne zlej kouzelník a terorizuje svoje podanný). Pokud někdo tím mečem někoho zabije, tak samozřejmě v jednom významu ho skutečně rozsekal na kusy tím mečem, ale zároveň tam může bejt význam jinej. Pokud nově získaným mečem zabiju svýho otce, tak to neznamená, že jsem otce rozsekla na kusy – ale znamená to přerod chlapce v muže (z psychoanalytickýho pohledu znamená to, že se stáváš mužem; protože symbolicky – ! – je nutný v uvozovkách “zabít otce”, aby ses dostal z jeho nadvlády a dokončil svůj psychickej vývoj).

   Jo a taky jde o to, že prostě když chceš popsat nějakou hlubinnou psychickou věc u člověka, tak jak jinak, než formou příběhu, to chceš sdělit, aby to bylo univerzální a pro všechny lidi pochopitelný? To nejde jinak, než formou toho příběhu a formou “neurčitejch” symbolů, který mají vícero významů. Buď můžeš suše napsat “Z opice se stal člověk s rozštěpenou schizoidní psychikou” anebo to napíšeš poutavěji a podáš to jako vyhnání z Ráje. Co myslíš, že má větší šanci na to, aby to lidi masově přijali a předávali si to dál pár tisíc let?

 29. Já taky Bibli nekritizuji ba právě naopak… ale i v ta mnohoznačnost by IMO měla směřovat k jednomu bodu(Bohu/pravdě)…ale když k tomu vezmeme různé překlady a následně i různé výklady tak se nám to pěkně zacyklí

  Zrovna s tím vyhnáním z Ráje si nejsem jistý jestli to není o něco složitější. Protože člověk v “Ráji” byl už zároveň se zvířaty a už v té chvíli byl něco víc než zvířata…minimálně tím, že měl svobodu volby…zvířata ji nemají takže i když by byli pořád v Ráji, tak si to třeba ani neuvědomí(i když někteří možná trochu víc)… nedávno jsem viděl fajn dokument o pigmejcích kteří kteří jsou odproštění od tohoto našeho kulturního světa (i když i oni mají samozřejmě svojí kulturu). Potom si spolu všichni zatančí houbový tanec a je jim fajn. Vlastně celý jejich život je jedna velká oslava Boha. A zároveň tam byla vidět ta tenká linie mezi zvířaty (gorilami) a samotnými pigmejci. Vlastně se od sebe moc nelišili kromě toho houbového tance když to trochu přeženu (možná ještě v tom, že zvířatům chybí nějaká složka ze “Svaté trojice”). (nechci ale, aby to vyznělo že je řešení jít si založit svůj vlastní kmen do džungle)

  No ti kdo napsali Bibli to udělali určitě za pomocí Svaté trojice. Docela by mě zajímalo jestli to byli tripeři nebo ne…

  • @hanys: No to si piš, že fetovali jako o závod… psychedelický drogy byly ve starejch kulturách běžnou záležitostí, specielně co se týče náboženství a obřadů s tím spojených. Fakt bych se nedivil tomu, kdyby Ježíš byl normální houbař – i když tam v tej poušti nebo kde to byl spíš konzumovali nějaký psychedelický kaktusy nebo tak něco… třeba jednou nějakej osvícenej Papež uzná, že Ježíš byl feťák, haha…

   Ještě teda k těma příběhům a Bibli: Důvod, proč se ty příběhy dochovali je ten, že se přímo dotýkají něčeho hlubokýho v nás. Příběh, kterej přežije tisíce let filtrace skrz lidský nevědomí (tzn. kdykoliv se lidstvo mohlo rozhodnout tenhle příběh zapomenout, ale neudělalo to) je prostě o něčem nám velmi důvěrně známým (aniž si to přímo uvědomujeme, tak podvědomě ty biblický příběhy chápeme velmi dobře). To znamená každej mýtus, kterej se dochoval tisíce let, z principu popisuje v symbolický rovině nějakou hlubinnou psychickou údálost nebo proces:

   Doslova se dá říct, že ty příběhy popisujou neurózy, psychózy, psychický poruchy, vznik a vývoj ega a osobnosti, pubertu atd. Proto je to tak mocný a proto si ty příběhy tak pamatujeme a předáváme si je pořád dál. Protože cítíme, že je to v něčem strašně přesný a dotýká se nás to (a jak by ne, když to popisuje náš vlastní život, že jo…).

   Takže veškerý výklad příběhů (pokud teda přijmem tu tezi, že ty příběhy popisujou tu lidskou psychiku) by měl být prováděn s ohledem na tohleto. Nebo-li Adam skutečně není lokomotiva.

   K pigmejům: Jo, tak ono se říká, že domorodec v pralese a moderní člověk se od sebe liší víc, než ten domorodec a mám přibuzná opice. Druhá věc je, že kdybys vzal čerstvě narozený pigmejský mimino a šel ho vychovat do civilizace a poslal ho do školy, tak z něho dost možná vyroste normální (pokurvenej) západní člověk, co bude psychicky takřka k nerozeznání od ostatních, a kterej se už do toho pralesa nebude nikdy schopnej vrátit a užít si ten obřad naplno. Někdy lituju, že jsem se nenarodil jako pigmej… holt ale jsem západní (z)civilizovanej člověk a musím se s tím poprat.

   Jinak myslím, že zvířata “nemají svobodu volby” proto, že jí prostě nepotřebujou, protože mají přímý napojení na Boha. Člověk prostě často neskáče, jak Bůh píská, a proto teda k tý svojí svobodný vůli logicky ztratil to spojení s Bohem (to je prostě cena za svobodnou vůli). Opět teda opakuju, že Bůh = Realita (tj. svět kolem nás se všema třeba složkama) a to, že nemáme tak silný spojení s Bohem, znamená, že nemáme tak silný spojení s realitou, protože jsme odosobněný, naše tělo vnímáme do určitý míry jako vězení pro naši mysl (nejsme s tělem úplně srostlí) a samotnou naši mysl jsme si museli do vysoký míry sami uměle vykonstruovat – blbě řečeno “výsledný produkt není součástí původního balení” (lidská osobnost není přirozená).

   • @Mordemy: jinak k těm pigmejcům je ještě úlet, že jejich děti vůbec nebrečeli jenom začli strašně řvát, když viděli ty bělochy co to točili…oni nás IMO považují za nějaké zlo což by byla v podstatě pravda…

    Jo ono to asi tak fakt bude, že lidská osobnost není přirozená, což je ale vůbec zajímavé, že něco co vzniklo na zemi není přirozené-nebo ještě lépe že něco co tady vzniklo se od přirozena odpoutalo! …pokud by se to bralo tak, že tuhle naší lidskou osobnost jsme si vytvořili mi sami stejně jako např. naše kultury atd. tak už by mi to sedělo víc…

    S těma zvířaty je otázka jestli si oni sami to napojení na Boha vůbec uvědomujou…a i kdyby ano tak oni v podstatě neznají nic jiného…. takže i přesto všechno je podle mě lepší být člověkem a vidět obě strany mince než být tím zvířetem…a i kdyby nebylo tak je to prostě náš úkol nebo jak to říct…a ještě jedna věc- když si tohle všechno člověk uvědomí tak IMO může být napojený ještě silněji než zvíře nebo aspoň napojený nějakou větší částečkou…

    Ještě jedna věc co mě teď napadla… ten film o pigmejcích se stal vítězným filmem teď na EKOFESTIVALU v Ově, kde prostě byli různí ministři a takoví různí zmrdi co to vyhlašovali…sranda je že oni ten film prostě zvolili, protože se nejvíc blížil pravdě – ale po vyhlášení kdy se ten film promítal šlo stejně 99% lidí na raut pěkně se nažrat a domlouvat obchody aby byli ještě víc zazobaní a v sále kde se promítal mohlo být tak 10 lidí… prostě přesně jak to popisuješ s tou Biblí všichni to samozřejmě ví, ale nikdo to nechce příjmou nebo se tomu aspoň podívat do tváře

    • @hanys: no tak s těmi zvířaty a velikostí napojení se raději nebudu puštět do nějakých spekulací protože jestli oni jsou přirozenu tak oni jsou Bohem mnohem víc než my…ale to s viděním obou stran mince na tom něco bude…

    • @hanys: Přirozený = přírodní (nebo alespoň takhle jsem to myslel). Lidská kultura není přirozená, protože je opakem přírodního. Člověk není přírodní, ale kulturní (a to ho dělá člověkem a odlišuje ho od zvířat). Takže právě naši osobnost jsme si vytvořili podobně jako kulturu – je to umělej konstrukt, není to přírodní. Z tohohle vycházím…

     Zase teda neříkám, že je to špatně. Ono totiž existuje pohled, kterej se mi hodně líbí, že všechno, co na světě existuje, ba celý Vesmír, se všema galaxiema a hvězdama a soustavama, je tu proto, aby byl pozorován inteligentními bytostmi (lidma). Pokud by přestali existovat lidi, přestal by existovat i Vesmír.

     Nevím, jestli je “lepší” bejt člověkem, než zvířetem. Podle mě tahle otázka je úplně zbytečná… vlastně ono je i zbytečný si stěžovat na to, že jsem člověk, jak to pořád s oblibou dělám…

     Myslím, že to má určitě svoji value, ta odtrženost od přírody, jen je dost mazec se s tím vypořádat. V křesťanství se říká něco jako, že Bůh lidi miluje nejvíc ze všeho, co stvořil. A je to právě proto, že se odlišujeme tím uvědoměním. Na jednu stranu je to strašně bezútěšný takováhle existence, specielně když má člověk tendenci inklinovat k tý sobeckosti a k tomu, že je všechno vlastně marný, protože přijde smrt (a tím sám sebe pak hloupě mučí). Na stranu druhou je to celý strašně moc hustý, když může člověk přicházet na to, jak věci fungujou a uvědomovat si svět v celý tý svojí fraktálovitosti. Svět je fakt strašně, strašně moc hustá věc. Znova a opět si to pokaždý uvědomím a hned potom to znova a opět zapomenu…

     No jo, Ekofestival bude primárně o byznysu, filmy o pigmejích budou pro těch pár bláznů, co si mysleli, že tady jde někomu o vztah člověka a přírody… To je ten průser, že dneska už je to všechno asimilovaný a vtáhnutý dovnitř systémem. Byznys uděláš už úplně ze všeho, z každý lidský touhy, z každý potřeby, z každý myšlenky, všechno se dá odcizit a zmonetizovat a odosobnit…

     • @Mordemy: jj není to přirozený protože to jsme už stihli vytvořit a posrat jenom my…

      ten pohled má taky něco do sebe…jestli nebudou existovat lidi tak určitě nebude Vesmír ve stávající podobě…už bude prostě jenom ta síla ve své půvoní podobě (třeba)

      Teď nevím jestli neplácnu úplnou hloupost ale s tou smrtí: já ji teď beru jako vykoupení. Ale ne v tom smyslu, že teď půjdu spáchat sebevraždu. Imo se nějak ta část Boha co je v každém z nás napojí zase na tu sílu ze které pochází na tu Realitu. To už opravdu nebude žádná naše osobnost nic prostě. Možná si to dokonce ani neuvědomíme jako třeba si zvířata neuvědomí že jsou teď napojení na Boha..Ale ono to tady sám člověk není schopen ani uzpůsoben aby tohle všechno pochopil nějak do mrtě to prostě možné není….proto lidi na houbách skáčou z okna(když to přeženou)…né proto že by si mysleli že můžou lítat..protože naše mysl není sto to pojmout…

      • @hanys: S tím skákáním z okna to chápeš trochu šejdrem, zdá se mi… Lidi na houbách neskáčou z okna, když si uvědomí realitu, ale když si uvědomí, jak šílenej hnus je to, co do tebe valí společnost a většina lidi v ní. Skáče se proto, že vidíš, jak jsou ty sračky všude kolem tebe, jak jsou na tobě, jak i ty sám seš jich plnej a jak i ty sám seš strašná sračka… Z okna se skáče když lidi, co seš s nima na tripu, jsou psychopati, co všechno jen předstíraj (třeba). To se pak není čemu divit, že lidi skáčou z okna a těsně předtím mají hlášky typu “Všichni to tady na sebe jenom hrajem”.

       To, co si člověk uvědomí na těch houbách (před skokem z okna) je, že ty lidi a to prostředí kolem něj je totální shit a právě tohle poznání je “neúnosný”. A to je asi tak všechno, co si člověk před skokem z okna uvědomí – a proto skočí; udělá to proto, že tomu člověku nestihne dojít, jaká je to ve skutečnosti blbost z toho okna skákat (protože život nakonec má smysl a na tripu je to zřejmý; pokud si ten trip nedáváš v nějakým šíleným prostředí…).

       Jako fakt si nemyslím, že z okna lidi na tripu skákají proto, že se dozvěděli víc pravdy, než by mohli unýst. Skáčou proto, že spatřili ten obrovskej nános lží, kvůli tomu se skáče, kvůli těm kecům a sračkám, kterejma je člověk zaplavenej, ne kvůli tomu, že bys spatřil, jak věci jsou a přišlo ti to příliš silný, tak to není… Když se napojíš na Boha, tak se směješ a usmíváš a necítíš nic, než lásku, ale rozhodně přitom neskáčeš z okna (prostě není důvod).

       Navíc tady jde o to, že ten skok z okna je zároveň i symbolická (!) sebevražda – pokud máš to štěstí a ten skok náhodou přežiješ – a pokud přežiješ, tak se do jistý dost vysoký míry očistíš. Je to symbolický vzdání se sám sebe a tyhlety “skoky z okna” mají pro život obrovskou value a je extrémně užitečný naučit se “skákat z okna” i bez nutnosti zlámat si polovinu kostí v těle. Což znamená naučit se vzdávat se věcí a vzdávat se sám sebe a bejt schopnej udělat ten symbolickej skok do neznáma.

       Na závěr ještě disclaimer pro debily a příznivce osobního rozvoje: Když půjdete naschvál skočit z okna, abyste se dostali na další level osvícenosti, nebude to fungovat.

       • @Mordemy: přesně tak a sračky jsou prostě všude kolem jako bažina…a prakticky z nich nevede cesta ven jediná cesta je Bůh

       • @Mordemy: @Mordemy: souhlas; podle me vam dvema zrovna zadnej skok z okna nehrozi, pro vas to poznani nebo spis priznani si veci neni takovej sok a skok behem nanosekundy; zahlceni mozku obrazy se konat nebude + je tu jeste ta infrastruktura napriklad tohohle blogu, ktera vas chyti a to budete vedet i na tripu (nejak)… tehdy fakt nebylo nikde nic jen normalni lidi vs. tripperi hrajici si se symboly a symboly hrajici si s trippery; dnes v dobe rozvinuteho internetu, kde KAZDA diskuze ukazuje mnohem vic nez tehdejsi realita, uz maji maldy lidi relativne dobrou antidestrukcni prupravu (chapu ze tu na to budete vsichni nadavat :D )

        nevim, co je tu pro vas, ale tuhle cestu mate jakozto hlavy otevrene proste zavrenou

        zde zabanovani kandidati – tam je to jina

     • @Mordemy: ten druhý odstavec 15.12. 18,08. vesmír existuje proto aby mohl být pozorován (uvědomován) inteligentníma bytostma. může to být vše co se uvědomí. my jsme lidé a proto jsi napsal lidmi. schopnost se uvědomit je vložena úplně ve všem. postupná cesta k uvědomění. vše ve své formě a svým tempem. proto to čemu říkás trip je tak živé, je to uvědomování si reality. jinak – to realita se uvědomuje. ona se hledá… a ztrácí a nachází. a pořád je zde


Přidat komentář